Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

In House Training

วันพฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2562 11:17 52719

 

บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training)
   
สมาคมสโมสรนักลงทุน (Investor Club Association) เปิดให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In houseTraining) ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรจำนวนมากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ การปรับทัศนคติ หรือพฤติกรรมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพียง
 
 หลักสูตรการฝึกอบรมภายในองค์กร In-house Training
 1. หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI)
คลิกเพื่อดูหลักสูตร  
 2. หลักสูตรการใช้งานระบบเครื่องจักร (eMT) และวัตถุดิบ (RMTS) คลิกเพื่อดูหลักสูตร 
 
ประโยชน์ของ In-house Training
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในสถานประกอบการเดียวกันมีวัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการรับการถ่ายทอดจากวิทยากร
2. การออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามความต้องการ และสภาพปัญหาที่แท้จริงขององค์กร
3. การฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้และพัฒนาพร้อมๆ กันตามช่วงเวลาที่ต้องการ
4. ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าประสานงาน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ทำให้ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อบุคคลต่ำ
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
 
วิธีการขอใช้บริการ In-house Training
1. 
 
***โปรดคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/NFAX3ZutN8shqV647 กรอกรายละเอียดระบุความต้องการฝึกอบรมของท่านให้สมาคมทราบเพื่อสมาคมจะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ท่านถัดไป
2. 
 
 
สมาคมสอบถามและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อค้นหาความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงขององค์กร เพื่อออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรด้วยความยืดหยุ่นเป็นอย่างยิ่งในลักษณะ Tailored Made ประกอบกับให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นในรูปแบบฝึกอบรมที่ควรจะเป็น โดยองค์กรขอรับบริการสามารถเข้ามามีส่วนในการปรับปรุงเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่
3.
สมาคมเสนอราคาพร้อมเนื้อหาการจัดอบรม วิทยากร และใบแจ้งยืนยันการจัดอบรม
4.
บริษัทส่งใบยืนยันการจัดฝึกอบรมกลับมายังสมาคม
5.
บริษัทชำระเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด


ดาวน์โหลด >>
Brochure หลักสูตร In-house Training
ดาวน์โหลด >> Brochure หลักสูตร One on One Training

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search