Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

One on One Training

วันพฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2565 15:52 17747

บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One Training)

สมาคมสโมสรนักลงทุนเป็นองค์กรที่สนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) โดยเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการให้บริการในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้น สมาคมจึงสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุน และเพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้และแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านให้แก่องค์กร

“สมาคมสโมสรนักลงทุนจึงเปิดให้บริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One Training)” โดยมุ่งเน้นค้นหาความต้องการและวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของท่านในการจัดฝึกอบรม พร้อมทั้งการศึกษาข้อมูลขององค์กรท่านที่เราได้รับเพื่อจะออกแบบหลักสูตรให้เหมาะสมกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One Training): เป็นการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 5 ท่าน / 1 บริษัท อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom และสามารถระบุวันฝึกอบรมได้ตามที่ต้องการ

หลักสูตรบริการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (One On One Training)

 หลักสูตรด้านบริการระบบงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ ระบบงาน eMT และ RMTS
 
1. การอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรและการขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรผ่านระบบ eMT Online
คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
2. การเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร
   (eMT online)
คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
3. วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบและการขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
4. วิธีการจัดทำบัญชีสูตรการผลิตและการขออนุมัติตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
5. วิธีการขออนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ การสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ IC Online
คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
   
 หลักสูตรด้านการส่งเสริมการลงทุน   
1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
2. การขอรับบัตรส่งเสริมสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
3. การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน  คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
4. วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
5. หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม พรบ.ส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
6. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
7. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
8. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
9. All Executives Need to Know about BOI (Japanese version) คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร
10. All Executives Need to Know about BOI (English version) คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตร


ดาวน์โหลด >> Brochure หลักสูตร In-house Training
ดาวน์โหลด >> Brochure หลักสูตร One on One Training

***โปรดคลิกที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/NFAX3ZutN8shqV647 กรอกรายละเอียดระบุความต้องการฝึกอบรมของท่านให้สมาคมทราบเพื่อสมาคมจะได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ท่านถัดไป


************************
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน
โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 3 (คุณศิริรัตน์, คุณเบญจวรรณ)
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search