Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

‘ปานปรีย์’ เร่งขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน พัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

วันพฤหัสบดี, 08 กุมภาพันธ์ 2567 08:02 459

‘ปานปรีย์’ เดินหน้ายกระดับการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน ชี้เป็นหนึ่งในเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ พร้อมเดินหน้าพัฒนาระบบการยื่นขออนุมัติ/อนุญาตในการประกอบธุรกิจ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ สำหรับ 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคสำคัญต่อการลงทุนในประเทศไทย เช่น การปลดล็อกธุรกิจบริการของคนต่างชาติในอุตสาหกรรมดิจิทัล การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างงานและรายงานตัวของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ การแก้ปัญหาผังเมืองเพื่อรองรับพื้นที่อุตสาหกรรม การสร้างกลไกจัดหาไฟฟ้าสีเขียวที่เหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตประกอบธุรกิจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้บีโอไอดำเนินการพัฒนาระบบการยื่นเรื่องขออนุมัติ/อนุญาตกับหน่วยงานภาครัฐ ในการประกอบธุรกิจ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยปรับปรุงระบบ HQ BIZ PORTAL จากเดิมที่ให้บริการข้อมูลเฉพาะในกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ โดยเพิ่มให้ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงกับระบบออนไลน์ในการอนุมัติ/อนุญาตและการให้คำปรึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

“การอำนวยความสะดวกในการลงทุนเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก บอร์ดบีโอไอจึงให้ความสำคัญกับการติดตามปัญหาต่างๆ ทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการยื่นเรื่องขออนุมัติ/อนุญาตและการให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดเดียว เนื่องจากเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามนโยบายเปลี่ยนรัฐอุปสรรคเป็นรัฐสนับสนุนของรัฐบาล” นายปานปรีย์ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search