Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

พลังไฮโดรเจน เพื่อประเทศไทย Go Green 3 กิจการเกี่ยวกับพลังงานไฮโดรเจนที่บีโอไอพร้อมสนับสนุน

วันศุกร์, 24 มีนาคม 2566 16:37 1437

การใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นนี้ ได้กระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั่วโลกจึงต่างพากันตระหนักถึงผลเสียที่ตามมา โดยพยายามลดใช้พลังงานฟอสซิล และหันมาพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดแทน

หนึ่งในทางเลือกของพลังงานสะอาดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปัจจุบัน ก็คือ “พลังงานไฮโดรเจน” ที่มีส่วนช่วยให้โลกก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

พลังงานไฮโดรเจนแบ่งออกเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและสารตั้งต้นที่นำมาผลิต ซึ่งประเภทของไฮโดรเจนประเภทที่สะอาดที่สุด คือ “ไฮโดรเจนสีเขียว” เชื้อเพลิงที่มีการเผาไหม้สะอาด ปราศจากการปล่อยมลพิษ

ปัจจุบันหลายประเทศเริ่มใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงผสมเพื่อผลิตไฟฟ้า รวมถึงนำไฮโดรเจนมาใช้เป็นเซลล์เชื้อเพลิง

สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (Fuel Cell Electric Vehicles : FCEV) และนอกจากจะมีการใช้ประโยชน์ในภาคการขนส่งแล้วไฮโดรเจนยังสามารถนำไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอีกด้วย

เมื่อนวัตกรรมในทุกวันนี้ ช่วยให้การผลิตพลังงานไฮโดรเจนมีความง่ายขึ้นและมีต้นทุนถูกลง เราจึงเข้าใกล้พลังงานไฮโดรเจนในชีวิตประจำวันได้ง่ายกว่าเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพลังงานรูปแบบนี้ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทางเลือก

บีโอไอเห็นความสำคัญและโอกาสการเติบโตในกิจการพลังงานสะอาด เนื่องจากเป็นพลังงานที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้คน สังคม ธุรกิจ และยังช่วยเยียวยาโลกใบนี้ โดยชุดมาตรการใหม่จากบีโอไอ พร้อมสนับสนุนอุตสาหกรรมต้นน้ำของไทยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฮโดรเจน

โดยจะให้การสนับสนุนกิจการใน 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ :
⚡️การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำโดยใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
⚡️การผลิตไฮโดรเจนจากไฮโดรคาร์บอน หรือ เชื้อเพลิงฟอสซิล (ต้องมีเทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอน: CCUS)
⚡️การผลิตพลังงานไฟฟ้า และไอน้ำจากไฮโดรเจน

<บีโอไอส่งเสริมการใช้พลังงานใหม่ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อประเทศไทย “Go Green”>

  

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search