Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

เปิดรายชื่อธุรกิจ บีโอไอร่วมทัพนายกฯเศรษฐาไปฝรั่งเศส ดึงลงทุน ปลุกเศรษฐกิจ

วันศุกร์, 29 มีนาคม 2567 08:50 572

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการบีโอไอ ร่วมคณะเดินทางชักจูงการลงทุน ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้นำคณะ ระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2657
โดยการเดินทางชักจูงการลงทุนในครั้งนี้ คณะได้นำเสนอนโยบาย และทิศทางส่งเสริมการลงทุน รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย พร้อมร่วมหารือกับเอกชน 12 บริษัทและองค์กรชั้นนำของฝรั่งเศส ครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อากาศยาน อาหาร ท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาส ย้ำศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในไทย ดังนี้

1. บริษัท ACCOR Group Worldwide บริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจการบริการ และเป็นเครือโรงแรมจากต่างประเทศใหญ่ที่สุดที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย โดยการหารือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการขาย (Co-Promotion) และจากนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว โดยบริษัทจะพิจารณาความถึงเป็นไปได้ที่จะขยายสาขาในไทยเพิ่มในอนาคต

2. บริษัท Michelin บริษัทผลิตยางล้อสำหรับยานพาหนะรายใหญ่ สัญชาติฝรั่งเศส โดยในการพบกันครั้งนี้ได้มีการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสะอาด รวมถึงหารือในประเด็นกฎระเบียบใหม่ (regulation) เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันบริษัทได้ลงทุนในไทยแล้ว 5 โรงงาน เกิดการจ้างงานกว่า 8 พันคน

3. สหพันธ์แฟชั่นและการตัดเย็บชั้นสูง (Fédération de la Haute Couture et de la Mode) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลอุตสาหกรรมแฟชั่นของฝรั่งเศส โดยการหารือครั้งนี้เพื่อร่วมกันผลักดันโปรแกรมพัฒนา Young Designers ร่วมกับมหาลัยชั้นนำต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และวางเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต

4. Comité Colbert องค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของแบรนด์สำคัญในฝรั่งเศส โอกาสนี้ คณะได้เชิญประธาน และสมาชิกองค์กร มาเยือนไทยเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อร่วมมือพัฒนา ศิลปะและงานฝีมือไทย
5. บริษัท Michelin guide บริษัทเห็นว่า ไทยมีศักยภาพด้านอาหาร จึงพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารภายในประเทศไทย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหาประสบการณ์ในด้านอาหารในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยการหารือในครั้งนี้หวังที่จะยกระดับความร่วมมือกับ Michelin เพื่อช่วยส่งเสริมในการร่วมจัดงานอีเวนต์ต่าง ๆ ทั้งในไทย และต่างประเทศ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย

6. บริษัท Richemont กลุ่มบริษัทเจ้าของแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ Cartier, Van Cleef & Arpels, IWC โดยในการหารือในครั้งนี้ ได้พูดถึงความเป็นไปได้ในการทำงานร่วมกับแบรนด์ไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักออกแบบไทย รวมถึงเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบไทยที่มีคุณภาพ ตลอดจนการร่วมกันจัดกิจกรรม อาทิ popup store, co-promotion เพื่อหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต

7. บริษัท Valeo ผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบและการผลิตส่วนประกอบ ระบบบูรณาการ และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ ในการพบกันครั้งนี้ เพื่อเชิญชวนบริษัทมาขยายการลงทุนในประเทศไทย ผลักดันการสร้างระบบนิเวศให้กับรถ EV รวมถึงต่อยอดการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทย

8. บริษัท Airbus บริษัทผลิตอากาศยานและระบบป้องกันประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป มีชื่อเสียงในด้านเครื่องบินไอพ่นเชิงพาณิชย์ โดยบริษัทมีเทคโนโลยีด้านความมั่นคงทางอากาศ ซึ่งบริษัทไทยเป็นหนึ่งในเป็นศูนย์บริการปฏิบัติการการบิน ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 2 แห่ง คือฝรั่งเศสและไทย

9. บริษัท Forvia บริษัทที่บริษัทซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนยานยนต์ (Tier 1 Supplier) ข้ามชาติของฝรั่งเศสใหญ่อันดับ 7 ของโลก ซึ่งพร้อมจะขยายการลงทุนในไทย โดยการหารือในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยเรื่องการให้สนับสนุนการลงทุน การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ (Ease of doing business) ในประเทศไทย

10. บริษัท EssilorLuxottica บริษัทผู้ออกแบบ ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เลนส์สายตา แว่นกันแดด โดยในการพบกันครั้งนี้ได้หารือเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนในด้าน Human Resource Development รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับ FTA ระหว่างไทยและสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทยังเล็งเห็นศักยภาพแรงงานฝีมือไทย และมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนแรงงานไทยจากเดิม 6,000 เป็น 12,000 คน และ (BOI)

11. บริษัท Stellantis บริษัทผลิตรถยนต์อันดับ 4 ของโลก ในการนี้ได้หารือเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการลงทุน ซึ่งบริษัทสนใจจะลงทุนในไทย ซึ่งรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน
12. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Global Head of Music ของ Youtube เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และศึกษาแนวทางการยกระดับและส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม Digital Content ของไทย

ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-1522252

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search