Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอเร่งขับเคลื่อนลงทุนสร้างเศรษฐกิจใหม่ คิกออฟสัมมนาใหญ่ทั่วประเทศ ประเดิมพื้นที่ภาคตะวันออก

Wednesday, 12 April 2023 15:16 727

บีโอไอ เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ จับมือพันธมิตรจัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” ประเดิมพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) นักธุรกิจไทย -ต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน เผย 2 เดือน ยื่นขอลงทุนภาคตะวันออกพุ่งกว่า 90,000 ล้านบาท

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออก จัดงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” เพื่อประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ โดยประเดิมคิกออฟที่ภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นที่ตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจร่วมงานกว่า 500 คน

“ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่สำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยมาโดยตลอด นับตั้งแต่การพัฒนาโครงการ Eastern Seaboard จนมาเป็นคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมหลัก เช่น ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี และอาหารแปรรูป รวมทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ ซึ่งล้วนเป็น Growth Engine ของไทย อีกทั้งยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีความพร้อมและดีที่สุดในภูมิภาค ทั้งท่าเรือ ระบบโลจิสติกส์ และนิคมอุตสาหกรรม” นายนฤตม์กล่าว

สำหรับยอดการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออก ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค. – ก.พ. 66) มีจำนวนทั้งสิ้น 92 โครงการ มูลค่าการลงทุน 90,305 ล้านบาท โดยเป็นการขอรับการส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีจำนวน 78 โครงการ มูลค่าการลงทุน 88,632 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และยานยนต์และชิ้นส่วน

ในงาน “NEW Economy, NEW Opportunities” บีโอไอได้นำเสนอมาตรการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนในภาคตะวันออก อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย มาตรการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม มาตรการส่งเสริมการจัดตั้งสำนักงานภูมิภาคและศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย รวมทั้งมาตรการ LTR Visa ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญพิเศษครอบคลุมอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยต้องการผลักดันให้เกิดการลงทุน

นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาหัวข้อ “การยกระดับความแข็งแกร่งของระบบนิเวศ (Ecosystem) ด้านการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและเศรษฐกิจใหม่” โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งในการเสวนาได้พูดถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และมาตรการของภาครัฐที่สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร เช่น การให้สิทธิประโยชน์สำหรับการพัฒนาบุคลากร โครงการ EEC Model Type B และ STEM OSS Platform รวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นด้านการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับชุมชนและสังคม พร้อมจัดกิจกรรม BOI Clinic เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจขอรับคำปรึกษาโดยตรงกับเจ้าหน้าที่บีโอไอในด้าน ต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ามารับคำปรึกษาจำนวนมาก

ทั้งนี้ บีโอไอมีแผนจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักลงทุนทั่วประเทศ โดยครั้งต่อไปจะมีการจัดงานสัมมนาใหญ่สำหรับนักลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system eMT Online  press 1 > press 1
   - Using the RMTS system RMTS  press 1 > press 2
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
     : Bangkok press 2 > press 1 : Chonburi press 2 > press 2
     : Nakornratchasima press 2 > press 3 : Chiangmai press 2 > press 4
     : Khonkaen press 2 > press 5 : Songkha press 2 > press 6
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 email : finance@ic.or.th

IC : Your Trust, Our Commitment

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search