Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอมีมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ

Wednesday, 12 April 2023 14:59 720

เริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการเพื่อทำตามฝันของคุณได้ง่ายขึ้นแล้ววันนี้ !!
หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าบีโอไอให้การส่งเสริมเฉพาะการลงทุนขนาดใหญ่หรือการลงทุนจากต่างชาติเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้ว บีโอไอ พร้อมสนับสนุนทุกขนาดการลงทุน รวมถึงกิจการของคนตัวเล็กอย่างเอสเอ็มอีที่ต่างเป็นฟันเฟืองน้อย ๆ
แต่มากด้วยความสำคัญสำหรับเศรษฐกิจไทย
บีโอไอมีมาตรการสนับสนุนเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ เพื่อสร้างแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ
ด้วยประเภทกิจการที่ครอบคลุมกว่า 300 ประเภท ไม่ว่าจะเป็นกิจการโรงแรม ท่องเที่ยว การแปรรูปผลไม้และผัก อาหารออร์แกนิก สมาร์ตฟาร์มมิ่ง ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ หรือแม้แต่ธุรกิจด้านพลังงานทดแทนอย่างโซลาร์เซลล์ เป็นต้น
โอกาสในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของบีโอไอทำได้ง่ายขึ้น ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท !!
โดยมีคุณสมบัติและเงื่อนไขผ่อนปรน ดังนี้
✅ กิจการถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 51%
✅ มีรายได้ของกิจการทั้งหมดที่ได้รับการส่งเสริมและไม่ได้รับการส่งเสริมไม่เกิน 500 ล้านบาทต่อปี ใน 3 ปีแรก
✅ ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท (ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
✅ อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน ไม่เกิน 4 : 1
✅ สามารถนำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ ไม่เกิน 10 ล้านบาท มาใช้ในโครงการได้
✨ สิทธิประโยชน์ดี ๆ ประกอบด้วย
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (CIT) 3-8 ปี (แล้วแต่ประเภทกิจการ) โดยเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็น 200% ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
2. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก
3. สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการอื่นได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น
• สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี เป็นต้น
• สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เช่น หากตั้งกิจการใน 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 3 ปี จากสิทธิประโยชน์พื้นฐาน เป็นต้น
• สิทธิและประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม เช่น ถ้ากิจการได้รับการส่งเสริม ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จะได้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี เป็นต้น
• สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 16/2565 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
Click Link : https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements_
บีโอไอพร้อมปลดล็อกศักยภาพของเอสเอ็มอีไทย เพื่อสร้างความแตกต่าง นำสู่สิ่งที่ดีกว่า ในขณะที่พยายามตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่พัฒนากิจการไปได้ไกลกว่าเดิม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system eMT Online  press 1 > press 1
   - Using the RMTS system RMTS  press 1 > press 2
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
     : Bangkok press 2 > press 1 : Chonburi press 2 > press 2
     : Nakornratchasima press 2 > press 3 : Chiangmai press 2 > press 4
     : Khonkaen press 2 > press 5 : Songkha press 2 > press 6
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 email : finance@ic.or.th

IC : Your Trust, Our Commitment

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search