Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

BOI จัดมาตการจูงใจธุรกิจ Global Reach Enterprises "ระบบนิเวศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน"

วันจันทร์, 06 พฤศจิกายน 2566 08:29 1983

Global Reach Enterprises โดดเด่นด้วยความมุ่งมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อความยั่งยืน ยึดมั่นในเกณฑ์มาตรฐานระหว่างประเทศ ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นศูนย์กลางด้านความยั่งยืนเป็นเครื่องมือสําหรับธุรกิจไทย พวกเขาไม่เพียงแต่ขยายขีดความสามารถระดับโลกของพวกเขา แต่ยังเพิ่มศักยภาพในการลงทุนของพวกเขาด้วย 

ความมุ่งหวังของเราคือการเปลี่ยนภูมิทัศน์อุตสาหกรรมไทยให้เป็น "ระบบนิเวศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน" " นี่หมายถึงการนําระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart) ที่ให้ความสําคัญกับความยั่งยืน (Sustainability)
คณะกรรมการการลงทุน (BOI) มอบสิ่งจูงใจที่น่าสนใจแก่ธุรกิจที่มีเป้าหมายที่จะบรรลุมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกเหล่านี้ โครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์เหล่านี้มีเป้าหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมในภาคส่วน เพื่อประโยชน์เหล่านี้ ธุรกิจจําเป็นต้องใช้ช่องทางการลงทุนของตนเพื่อเพิ่มมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานด้านความยั่งยืนทั่วโลก

นักลงทุนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมถึงการยกเว้นภาษีเงินได้บริษัท 50% เป็นเวลา 3 ปี ตามจํานวนเงินลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเพื่อปรับปรุง) ทั้งนี้ยังรวมถึงการยกเว้นจากอากรนําเข้าเครื่องจักร รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ
ร่วมมือกับเราและค้นพบโอกาสที่ ประเทศไทย ข้อเสนอ ร่วมด้วยช่วยกันปูทาง เพื่ออนาคตที่สดใส ยั่งยืน
สํารวจสี่เสาหลักของมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก:

สภาผู้ดูแลป่าไม้ (FSC) 
• เกณฑ์มาตรฐานระดับโลกสําหรับปลูกป่าอย่างยั่งยืน
• ได้รับการรับรองจากร่างกายสิ่งแวดล้อมที่มีชื่อเสียง: WWF, Greenpeace, Woodland Trust
• ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก FSC ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โปรแกรมสําหรับการรับรองการรับรองป่าไม้ (PEFC)
• การปลูกป่าอย่างยั่งยืนที่ไม่แสวงผลกําไรระดับโลก
• โปรแกรมมีวิธีการที่ปรับแต่งเพื่อให้ประเทศสามารถกําหนดมาตรฐานของพวกเขาได้
• ถือตําแหน่งสําหรับระบบการรับรองป่าไม้และไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ISO 22000 
• มาตรฐานสากลที่กํากับดูแลทุกด้านของการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร
• กรอบการทํางานที่รวมตั้งแต่การหาวัตถุดิบไปจนถึงผู้บริโภค
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
• แนวทางที่ได้รับการอนุมัติจาก FAO เพื่อให้มั่นใจถึงผลผลิตทางการเกษตรชั้นยอด
• มาตรฐานครอบคลุมทุกวงจรการเกษตร ตั้งแต่เมล็ดพันธุ์จนถึงการจัดส่ง
• ใน ประเทศไทย GAP ใช้กับพืช ปศุสัตว์ และสัตว์น้ํา พร้อมการรับรองทั่วประเทศ

May be a graphic of text that says "THAILAND BOARDO INVESTMENT Global Reach Enterprises Upholding International Standards with Confidence FSC COU PLNENITITTN PRACTICES PEFC Organization ISO tt 22000 @boinews BOI News BOI News BOI Podcast Think Asia, Invest Thailand"

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1  อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT กด 1 > กด 1 
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ RMTS กด 1 > กด 2 
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ, ยกเลิกการตัดบัญชีวัตถุุดิบ
      สำนักงานกรุงเทพ กด 2 > กด 1 สาขาชลบุรี กด 2 > กด 2 
      สาขานครราชสีมา กด 2 > กด 3 สาขาเชียงใหม่ กด 2 > กด 4
      สาขาขอนแก่น กด 2 > กด 5 สาขาสงขลา กด 2 > กด 6
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search