Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

"LTR Visa" โปรแกรมที่เป็นมากกว่า Visa

วันจันทร์, 09 ตุลาคม 2566 14:53 650

ประเทศไทย กําลังได้รับการยอมรับทั่วโลกว่าเป็นปลายทางที่ทํางานที่ดี จากรายงานของ Expat Insider 2023 โดย InterNations เว็บไซต์ที่มีเครือข่ายชาวต่างชาติทั่วโลกมีสมาชิกมากกว่า 5 ล้านคน ประเทศไทย อยู่อันดับที่ 6 ของ 53 ประเทศซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาวต่างชาติต้องการมากที่สุด นี่เป็นการก้าวกระโดดครั้งสําคัญจากตําแหน่งที่ 8 ในปี 2022 และ 12 ในปี 2021 เกณฑ์ชี้วัดนี้เป็นพยานถึงนโยบายที่ประสบความสําเร็จของ ประเทศไทย ในการดึงดูดผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

ฉากการลงทุนระดับโลกกําลังก้าวไปสู่เอเชียอย่างรวดเร็ว ประเทศเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซียกําลังวางแผนกลยุทธ์วีซ่าระยะยาวเพื่อสร้างความสามารถและนักลงทุนที่คาดหวัง ภายในภูมิทัศน์ที่วิวัฒนาการนี้ ประเทศไทย เกิดขึ้นอย่างโดดเด่นด้วยโครงการริเริ่มวีซ่าที่พํานักในระยะยาว (LTR)
รัฐบาลไทยได้เปิดตัวโครงการวีซ่าระยะยาว (LTR) เพื่อดึงดูดบุคคลที่มีศักยภาพสูงเมื่อปีก่อน วีซ่า 10 ปีนี้เสนอผลประโยชน์ด้านภาษีและที่ไม่ใช่ภาษี ทําให้ ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางภูมิภาคที่น่าสนใจสําหรับการอยู่อาศัยและการทําธุรกิจ

ดูข้อมูล
นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2022 โปรแกรม LTR Visa ได้เห็นการสมัคร 4,842 ครั้งในเวลาเพียงหนึ่งปี ผู้สมัครมาจากยุโรปเป็นหลัก (2,179), สหรัฐอเมริกา (810), และจีน (507) และแบ่งเป็น 5 กลุ่มหลัก:
> ผู้เกษียณที่มีรายได้อย่างน้อย $80,000 ต่อปี: 30%
> คนงานระยะไกล: 25.4%
> ผู้เชี่ยวชาญที่มีทักษะสูง: 15.6%
> บุคคลที่มีค่าสุทธิสูงที่มีรายได้ต่อปีอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ: 6.3%
> คู่สมรสและการพึ่งพิง: 22.8%

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ความคิดริเริ่มนี้เป็นมากกว่าแค่โปรแกรมวีซ่า มันเป็นกลยุทธ์ของเศรษฐกิจของ ประเทศไทย
คณะกรรมการการลงทุน (BOI) ประเมินว่าผู้ถือวีซ่า LTR แต่ละคนจะร่วมบริจาคเงินไทยในปีละ 1 ล้านบาทต่อปี มีผู้สมัครกว่า 4,000 คนแล้ว นั่นคือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดหวังกว่า 4 พันล้านบาท!!

พรสวรรค์และการประสานธุรกิจ
วีซ่า LTR เป็นแม่เหล็กสําหรับองค์กรระดับโลกชั้นนํา เช่น Seagate Technology ( ประเทศไทย ), IHI Power Systems ( ประเทศไทย ), Robert Bosch Automotive Technologies ( ประเทศไทย ), Murata Electronics ( ประเทศไทย ), Delta Electronics ( ประเทศไทย ), Ducati Motor ( ประเทศไทย ), และอาหารใหม่ Weds ( ประเทศไทย )
นอกจากนี้ยังรวมถึงบริษัทไทยที่กําลังมองหาบุคลากรชาวต่างชาติที่มีทักษะสูง เช่น SCB DataX นี่ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มทักษะของ ประเทศไทย แต่ยังส่งเสริมการถ่ายโอนทักษะ ซึ่งอาจเพิ่มทักษะแรงงานภายในประเทศ
ความหลากหลายนี้อาจส่งผลให้สังคมที่ไม่เพียงแต่มีความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ แต่ยังร่ํารวยทางวัฒนธรรม

ภาพใหญ่กว่า
ประเทศไทย ไม่ใช่แค่การนําเสนอที่อยู่อาศัย แต่เป็นการสร้างพรสวรรค์และระบบนิเวศการลงทุน มันกําลังเปลี่ยนจากประเทศที่มีการแข่งขันเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ของภูมิภาค
โปรแกรมวีซ่า LTR เป็นมากกว่าทางเดินสําหรับการเข้าพักระยะยาว มันเป็นส่วนสําคัญของวิสัยทัศน์ระยะยาวของ ประเทศไทย ด้วยการเสนอโอกาสสําหรับการลงทุนทางเศรษฐกิจ การพัฒนาวิชาชีพ และการเสริมสร้างทางวัฒนธรรม ประเทศไทย ไม่ใช่แค่การเปิดประตูให้กว้างขึ้น แต่ยังเป็นการยกระดับการยืนบนเวทีระดับโลก
เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาแห่งการปฏิวัตินี้

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "THAILAND BOARDF BOARD INVESTMENT LONG-TERM POTENTIAL More Than หนังสือเดินทาง ประเทศโทย Just a Visa THAILAND JETAIR @boi @boinews BOI News BOI News BOI Podcast Think Asia, Invest Thailand"

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4 อีเมล finance@ic.or.th

"มั่นใจเมื่อใช้ IC"

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search