Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

รู้จักกับ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ทำเลในการตั้งโรงงานที่จะสร้างโอกาสใหม่ ๆ พร้อมปลุกศักยภาพของพื้นที่

Wednesday, 10 May 2023 14:24 856

ชวนมารู้จักกับ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” ที่หลายคนอาจจะคิดถึงพื้นที่ที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีระเบียบการทางการค้าที่ยืดหยุ่นกว่าพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ แต่จริง ๆ แล้วมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้น
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการจัดตั้ง เพื่อให้นักลงทุนและธุรกิจมองเห็นโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนที่จะช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ โดยไม่เพียงแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
แต่ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนมาช่วยดูแลในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่จะทำให้การลงทุนในพื้นที่นี้มีความน่าสนใจและคุ้มค่าที่สุด
- โดย 13 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่
1. อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง และกิจการที่เกี่ยวข้อง
2. การผลิตผลิตภัณฑ์และบริการทางการแพทย์
3. การผลิตยานยนต์ เครื่องจักร และชิ้นส่วน
4. การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
5. การผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ โลหะ และวัสดุ
6. การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและเยื่อกระดาษ
7. กิจการสาธารณูปโภค
8. นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
9. การผลิตสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
10. การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ
11. การผลิตเครื่องเรือน
12. กิจการเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว
13. กิจการบริการ

นอกจากนี้ ยังมีอีก 5 กิจการเป้าหมายที่เพิ่มเติมจากกลุ่มกิจการ เป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ได้แก่
1️ ประเภท 5.2.5 กิจการผลิตวัสดุก่อสร้างและกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงสำหรับงานสาธารณููปโภค
2️ ประเภท 5.4.15 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำหรับงานก่อสร้าง หรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry)
3️ ประเภท 6.4.2 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภค เช่น บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นต้น
4️ ประเภท 6.6.7 กิจการผลิตสิ่งของจากเยื่อ หรือกระดาษ เช่น กล่องกระดาษ เป็นต้น
5️ ประเภท 7.2.4 กิจการพัฒนาอาคารสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ/หรือคลังสินค้า

<การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นการยกระดับศักยภาพในท้องถิ่น สร้างโอกาสและงานให้กับคนในพื้นที่
เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยสร้างความเป็นไปได้อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับอาเซียน เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ สร้างความมั่งคั่งในระยะยาวและให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system eMT Online  press 1 > press 1
   - Using the RMTS system RMTS  press 1 > press 2
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
     : Bangkok press 2 > press 1 : Chonburi press 2 > press 2
     : Nakornratchasima press 2 > press 3 : Chiangmai press 2 > press 4
     : Khonkaen press 2 > press 5 : Songkha press 2 > press 6
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 email : finance@ic.or.th

IC : Your Trust, Our Commitment

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search