Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 Lines) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

ไทยเปิดรับต่างชาติ 4 กลุ่ม ขอ "LTR Visa" ยาว 10 ปี ซื้อที่อยู่อาศัยกระตุ้นเศรษฐกิจ

Friday, 16 September 2022 11:38 1281

ไทยเปิดรับต่างชาติ 4 กลุ่ม ขอ "LTR Visa" ยาว 10 ปี ซื้อที่อยู่อาศัยกระตุ้นเศรษฐกิจ

เปิดรับต่างชาติ 4 กลุ่ม เดินทางพำนักในประเทศไทยทำงาน -ลงทุน- ซื้อที่อยู่อาศัย ขอวีซ่ายาว 10 ปี (LTR Visa ) กระตุ้นเศรษฐกิจ- เสริมศักยภาพอุตฯเป้าหมาย
นโยบายรัฐบาลเปิดประเทศเต็มรูปแบบและสนับสนุนคนต่างชาติที่มีศักยภาพ4กลุ่ม ประกอบด้วย
1.กลุ่มประชากรผู้มีความมั่งคั่งสูง
2.กลุ่มผู้เกษียณจากต่างประเทศ
3.กลุ่มที่ต้องการทำงานในประเทศไทย
4.กลุ่มผู้ชำนาญพิเศษ รวมถึงผู้ติดตามของคนต่างด้าว ซึ่งประกอบไปด้วยคู่สมรสและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายอายุไม่เกิน 20 ปี จำนวนไม่เกิน 4 คน สามารถพำนักในประเทศไทยระยะยาวได้โดยขอวีซ่าระยะยาว 10 ปี

ประเภท Long – Term Resident Visa หรือ LTR Visa เปิดโอกาสซื้อที่อยู่อาศัยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย โดยอนุญาตให้กลุ่มที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่ม สามารถเข้ามาในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษเพื่อการพำนักระยะยาว ผ่านการให้วีซ่าประเภท Long – Term Resident Visa หรือ LTR Visa

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ได้เตรียมการทั้งที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายและงานระบบอำนวยความสะดวกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานบีโอไอซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คัดกรองบุคคลต่างชาติศักยภาพสูงที่ประสงค์จะเข้ามาพำนักในประเทศไทยได้เปิดระบบให้มีการยื่นขอ LTR Visa ผ่านเว็บไซต์ https://ltr.boi.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 65 เป็นต้นไป
น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า มาตรการดึงดูดชาวต่างชาติศักยภาพสูงเป็นหนึ่งในมาตรการที่ได้รับการผลักดันจากที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโควิด-19 (ศบศ.) เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยภายหลังการระบาดใหญ่

รัฐบาลต้องการให้มาตรการนี้เป็นทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายของต่างชาติที่กำลังซื้อสูง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเศรษฐกิจในระยะยาว เนื่องจากมาตรการนี้ได้ดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้นด้วย

สำหรับชาวต่างชาติ 4 กลุ่มที่เป็นเป้าหมายที่ประเทศไทยจะดึงดูดให้มาถือ LTR Visa ได้แก่ กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ โดยจะให้สิทธิประโยชน์ ประกอบด้วย สิทธิพำนักในประเทศไทย 10 ปี

สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ รายงานตัวทุก1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-entry permit) อนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย โดยลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 สำหรับกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ และมีผู้ติดตามได้ 4 คน

“รัฐบาลได้เตรียมการในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยต่อเนื่อง เพื่อให้มาตรการนี้สามารถดึงดูดชาวต่างชาติทั้ง 4 กลุ่มเข้ามายังประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมาย 1 ล้านคนภายใน5ปี โดยในส่วนของสำนักงานบีโอไอ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่คัดกรองผู้ยื่นขอ LTR-Visa

เมื่อไม่นานมานี้ ครม. ก็ได้เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างภายในของบีโอไอ โดยจัดตั้งส่วนราชการระดับกองขึ้นใหม่ 2 ส่วน คือ กองบริการบุคลากรต่างชาติ และ กองเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้บีโอไอดูแลภารกิจดูแลชาวต่างชาติรวมถึงการดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” น.ส.ไตรศุลี กล่าว

ข้อมูลจาก: https://www.thansettakij.com/property/539030 

calendar

IC Knowledge Management

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system RMTS and eMT Online
< Follow up on machinery and raw materials press 2
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 3
   -- Subscription and service users email : cus_service@ic.or.th
   -- Training & Seminar Service email : icis@ic.or.th
   -- Counter Service 
        - data entry service for machinery, raw material and e-expert 
          : counterservice@ic.or.th
        - Raw material filing service : bis_center@ic.or.th
        - Service for requesting information on machinery
          and raw materials : bis_center@ic.or.th
< Payment & Invoice press 4 email : finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search