Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

 

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอปลุกความเชื่อมั่นนักลงทุน จับมือ ก. คลัง สมาคมธนาคารไทยร่วมแจงข้อมูลหนุนการลงทุนช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

วันพุธ, 05 สิงหาคม 2563 16:38 484

บีโอไอปลุกความเชื่อมั่นนักลงทุน จับมือ ก. คลัง สมาคมธนาคารไทยร่วมแจงข้อมูลหนุนการลงทุนช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

บีโอไอผนึกหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย(JFCCT) เดินหน้าจัดเสวนาออนไลน์ กระทรวงการคลัง และสมาคมธนาคาร ร่วมเสริมข้อมูลมาตรการการเงิน-การคลัง สร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจของประเทศ รองรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับหอการค้าร่วมต่างประเทศในไทย (JFCCT) จัดเสวนาออนไลน์ (Webinar) ในหัวข้อ “Support Measures for Economic Recovery” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักธุรกิจต่างชาติในไทย ทั้งมาตรการของบีโอไอและมาตรการสนับสนุน ด้านการเงินและการคลังของกระทรวงการคลัง และภาคการธนาคารในการรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลัง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 – 14.40 น.

งานเสวนาดังกล่าว เป็นการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการของภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในระยะฟื้นตัว โดยจัดในรูปแบบเสวนา ผู้บรรยายประกอบด้วย นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กระทรวงการคลัง และนายเชาว์ เก่งชน ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (ในฐานะผู้แทนจากสมาคมธนาคารไทย) โดยมีนายบ็อบ ฟอกซ์ ประธานกลุ่มไอซีที หอการค้าร่วมต่างประเทศ ในไทย (JFCCT) เป็นผู้ดำเนินรายการ

ทั้งนี้ ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขไทย ว่ามีความปลอดภัย ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐและภาคธนาคารได้มีการออกมาตรการหลายด้านเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน การคลังของประเทศ รวมทั้งมาตรการพิเศษของบีโอไอที่ออกมาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บีโอไอหวังว่าการจัดงานเสวนาในครั้งนี้ จะช่วยตอกย้ำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจขยายการลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ https://zoom.us/webinar/register/WN_2VE3KmfzT96FZ-Vc_a9drg รับจำนวน 300 คน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 553 8111 กด 1 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 
- ฐานข้อมูล RMTS Online ต่อ 512-514 อีเมล : databaseonline@ic.or.th
- สั่งปล่อยวัตถุดิบ ตัดบัญชีวัตถุดิบ ฐานข้อมูลระบบเดิม และระบบ eMT Online ต่อ 700
  อีเมล : callcenter@ic.or.th
- สอบถามยอดค้างชำระ ใบแจ้งหนี้ ต่อ 404 อีเมล : finance@ic.or.th
- ฝึกอบรมและสัมมนา ต่อ 205-209 อีเมล : icis@ic.or.th
- สมัครสมาชิกและสมัครใช้บริการ ต่อ 202-204 อีเมล : cus_service@ic.or.th
- Counter service ต่อ 310-313 อีเมล : counterservice@ic.or.th

  

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search