Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

Call Center 06 5205 6010-15 | callcenter@ic.or.th |

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอจัดงานใหญ่รับคณะซีอีโอเกาหลี กว่า 100 บริษัท เยือนไทยพร้อมผู้นำประเทศ

วันศุกร์, 13 กันยายน 2562 10:33 267

 

บีโอไอจัดงานใหญ่รับคณะซีอีโอเกาหลี
กว่า 100 บริษัท

เยือนไทยพร้อมผู้นำประเทศ

บีโอไอเตรียมจัดงานใหญ่รับคณะนักธุรกิจเกาหลีระดับซีอีโอกว่า 100 บริษัท มากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ เดินทางเยือนไทยพร้อมประธานาธิบดีเกาหลีใต้เพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน เน้นชูศักยภาพ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจของภูมิภาค CLMV พร้อมชี้โอกาสธุรกิจในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ดึงเกาหลี
ขยายการลงทุนในไทย
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า
ในโอกาสที่ นายมุน แจ อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี จะน าคณะ 200 คน ประกอบด้วยนักธุรกิจ
ระดับสูงกว่า 100 บริษัท ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ และสื่อมวลชนเกาหลี เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายนนี้ บีโอไอร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมของเกาหลีจะจัดงานสัมมนาใหญ่
Thailand-Korea Business Forum ในวันที่ 2 กันยายน ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การลงทุน รวมถึงโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไทยและเกาหลี
ในงานสัมมนาทางธุรกิจครั้งนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดี
สาธารณรัฐเกาหลีจะกล่าวปาฐกถาพิเศษ จากนั้นนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ จะบรรยาย
เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยและโอกาสทางธุรกิจส าหรับนักลงทุนเกาหลี และนายเทวินทร์
วงศ์วานิช ประธานที่ปรึกษา บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จ ากัด จะน าเสนอโอกาสความร่วมมือระหว่าง
ไทย-เกาหลีในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่อีอีซี ส าหรับผู้แทนฝ่ายเกาหลีที่จะร่วม
บรรยายในการสัมมนาครั้งนี้ คือ ผู้บริหารของสถาบันเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการค้าที่จะกล่าวถึงนโยบาย
“New Southern Policy” และโอกาสความร่วมมือกับประเทศไทยในอนาคต ขณะที่ผู้บริหารจากบริษัท
ฮุนได มอเตอร์ จ ากัด จะชี้ถึงโอกาสความร่วมมือในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต โดยในงานนี้จะมี
นักธุรกิจไทยเข้าร่วมอีกกว่า 200 คนด้วย
นอกจากนี้ ระหว่างการเยือนของประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ
(เอ็มโอยู) ระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และนายพัค ยง มัน ประธาน
หอการค้าและอุตสาหกรรมของเกาหลีโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมกันสนับสนุนการลงทุนของ
เกาหลีในประเทศไทย ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ
การส ารวจลู่ทางการลงทุน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

ปฏิทินฝึกอบรม

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2936 1429 ต่อ 700
callcenter@ic.or.th

Copyright 2019 Investor Club Association About us * Usage policy * Report

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search