Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

"บีโอไอ" โชว์ไทยเบอร์ 1 ซัพพลายเชน ฐานอีวี-ดิจิทัลโลก ชี้เวียดนามบูมคล้ายเราในอดีต

วันพุธ, 01 กุมภาพันธ์ 2566 16:26 251

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยกรณีตัวเลขการลงทุนตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) ช่วง3ปีที่ผ่านมาเวียดนามมากกว่าไทย 3 เท่าตัว ว่า ถ้ามองมาที่ภูมิภาคอาเซียน ประเทศที่มีขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุน จะมีอยู่ 5 ประเทศหลัก คือ ไทย สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่ละประเทศจะมีจุดแข็ง จุดอ่อนแตกต่างกันไป และอาจเหมาะกับประเภทธุรกิจที่ต่างกัน ลักษณะการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามหรืออินโดนีเซีย
อยู่ในช่วงกำลังขยายตัว เหมือนไทยในอดีต อีกทั้งเวียดนามยังมีแรงงานจำนวนมากและค่าแรงต่ำ ค่าที่ดินถูกกว่า เห็นได้จากกลุ่มที่มีการลงทุนสูงในเวียดนาม อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเข้มข้นและแข่งขันกันที่ต้นทุนเป็นหลัก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก ค้าส่ง ซ่อมจักรยานยนต์ โรงไฟฟ้า (เวียดนามยังใช้ถ่านหินกว่า 30%)

“อีกส่วนหนึ่งที่ขยายตัวก็เป็นการไปลงทุนของบริษัทไทย เป็นกลไกปกติของการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจในประเทศโตและแข็งแรงถึงจุดหนึ่ง ก็จะต้องไปขยายการลงทุนในต่างประเทศ ขณะที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ในไทยโตมาระดับหนึ่งแล้ว และเรากำลังต้องการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าและคุณภาพของการลงทุนให้สูงขึ้น”นายนฤตม์กล่าว
นายนฤตม์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีความโดดเด่นในสายตานักลงทุนหลายด้าน ทั้งเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพ ฐานซัพพลายเชนที่ดีที่สุดในภูมิภาค โดยเฉพาะผู้ผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนรองรับอุตสาหกรรมต่างๆ บุคลากรมีขีดความสามารถ สิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ ยังมีจุดแข็งใหม่ที่จะมีความสำคัญต่อการดึงการลงทุนในอนาคต อาทิ ความสามารถในการจัดหาพลังานสะอาดให้กับภาคอุตสาหกรรม การเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ มีความมั่นคงปลอดภัยสูง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศต่างๆ การบริหารจัดการวิกฤตโควิดที่มีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ

“ล่าสุดบีโอไอได้มาตรการใหม่ๆ ที่จะเพิ่มแรงดึงดูดการลงทุนไทยยิ่งชงขึ้น อาทิ มาตรการรักษาและขยายฐานการผลิตเดิม (Retention and Expansion Program) มาตรการส่งเสริมการย้ายฐานธุรกิจ (Relocation Program) และมาตรการ LTR เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงให้เข้ามาช่วยเราพัฒนาประเทศ”นายนฤตม์กล่าว

นายนฤตม์ กล่าวว่า ที่ผ่านมามีหลายสาขาที่ประเทศไทยมีความโดดเด่นในการดึงดูดการลงทุน และเป็นผู้นำระดับภูมิภาค อาทิ อุตสาหกรรมรถยนต์ โดยเฉพาะความก้าวหน้าในการดึงการลงทุนด้านอีวีที่กำลังไปได้ดี หรืออุตสาหกรรมดิจิทัล ที่บริษัทชั้นนำใช้ไทยเป็นฐานหลักในภูมิภาค อาทิ หัวเว่ย , อะโกด้า และล่าสุด แอมะซอน เว็ป เซอร์วิส ประกาศลงทุนกิจการ ดาต้า เซ็นเตอร์ และ คลาวด์ เซอร์วิส ในไทย มูลค่าสูงถึง 1.9 แสนล้านบาท ในระยะ 15 ปีข้างหน้า


อย่างไรก็ตาม มีหลายปัจจัยที่ไทยต้องพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในอนาคต อาทิ บุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ บุคลากรด้านดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเอฟทีเอ ที่กระทรวงพาณิชย์กำลังเร่งกระบวนการเจรจากับสหภาพยุโรปด้วย

ทั้งนี้จากการที่บีโอไอได้พบปะหารือกับนักลงทุนต่างชาติ บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ยังคงมีความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 ที่ผ่านมา โครงการที่ขอรับการส่งเสริมมีจำนวน 2,119 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 664,000 ล้านบาท สูงที่สุดนับตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด

หากดูในส่วนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (FDI) มีมูลค่า 433,971 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36 โดยจีน มีมูลค่าคำขอสูงที่สุด 77,381 ล้านบาท รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 50,767 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 50,296 ล้านบาท ไต้หวัน 45,215 ล้านบาท และสิงคโปร์ 44,286 ล้านบาท

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และดิจิทัล

ข้อมูลจาก : https://www.matichon.co.th/economy/news_3796873

 

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4
    - การส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล payment@ic.or.th
    - บริการอื่นๆ ทางการเงิน อีเมล finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search