Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 098 553 0447

ข่าวสารจาก BOI

บีโอไอ ย้ำต่างชาติซื้อที่ดิน 1 ไร่ไม่ตกผลึก เน้นใช้กับ 4 กลุ่มวีซ่า LTR เท่านั้น

วันจันทร์, 14 พฤศจิกายน 2565 13:08 247

“นฤตม์” เลขาธิการบีโอไอย้ำชัด ประเด็นการถือครองที่ดิน 1 ไร่แลกลงทุนอยู่ที่กฤษฎีกา ยังไม่ตลกผลึกชัดเจนใช้กับ 4 กลุ่มวีซ่า LTR เท่านั้น ด้าน กนอ. เผยต่างด้าวถือครองที่ดินซื้อขายที่-บ้าน ได้ตามสิทธิ ด้าน “สุพัฒนพงษ์” พร้อมถอยหากประชาชนไม่เห็นด้วย

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า สำหรับประเด็น ร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของคนต่างด้าว ที่ให้ต่างชาติถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัยได้ไม่เกิน 1 ไร่ โดยต้องมีการลงทุนในไทยไม่ต่ำกว่า 40 ล้านบาทนั้น ย้ำว่ายังคงเป็นเพียงร่างกฎกระทรวงของ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งร่างกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปเมื่อเร็วๆ นี้ และยังไม่ตกผลึก ซึ่งกระบวนการต่อไปคือส่งให้ทางสำนักงานกฤษฎีกา เพื่อตรวจแก้อีกครั้ง
และเนื่องจากกฎกระทรวง ยังเป็นเพียงฉบับร่าง อยู่ระหว่างการตรวจแก้ ยังไม่มีผลใช้บังคับจึงยังไม่มีการอนุมัติให้กับรายใด

โดยในรายละเอียดจะกำหนดไว้ชัดเจนว่า สิทธิการถือครองที่ดินตามกฎกระทรวงนี้ จะให้กับคนต่างชาติที่มีศักยภาพสูง 4 กลุ่มที่ถือวีซ่า Long-term Resident (LTR) เท่านั้น คือ 1.กลุ่มผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี 2.กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ 3.กลุ่มผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย และ 4.กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม ตามที่กรมที่ดินได้เปิดเผยข้อมูล ถึงจำนวนผู้ที่ได้รับการอนุญาตแล้ว 8 รายนั้น เป็นการอนุญาตโดยกระทรวงมหาดไทย ตามกฎกระทรวงฉบับเดิมที่ออกตั้งแต่ปี 2545 ใช้สำหรับคนต่างชาติทั่วไป ต่างจากครั้งนี้ที่ออกมาใช้สำหรับวีซ่า LTR โดยเฉพาะ

แหล่งข่าวจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า การถือครองกรมสิทธิที่ดินตาม พ.ร.บ. การนิคมอุตสาหกรรม เพื่อตั้งที่พักอาศัยในนิคมอุตสาหกรรมสามารถนั้นตามกฎหมายสามารถทำได้ แต่ต้องตั้งในเขตพื้นที่พาณิชยกรรม ซึ่งแต่ละนิคมฯ จะมีพื้นที่ส่วนนี้ไว้อยู่แล้ว สำหรับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการถือครองที่ดินกรรมสิทธิ์ถูกกำหนดไว้ เช่น ที่พักอาศัย สำหรับผู้บริหาร ผู้ชำนาญการ แรงงานฝีมือ จะไม่เกิน 200 ตารางวา/ครอบครัว ทั้งนี้เมื่อรวมที่ดินจะต้องไม่เกิน 3 ไร่ สำหรับนิคมฯ ในกรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี นนทบุรีสมุทรสาคร นครปฐม และไม่เกิน 5 ไร่ สำหรับนิคมฯนอกเขตจังหวัดดังกล่าว

“ต่างด้าวเขาสามารถถือครองมีกรรมสิทธิที่ดิน ที่พักอาศัยในนิคมฯ ได้ 100% และยังสามารถซื้อขายได้ด้วย แต่ถึงแม้ว่าในเขตพาณิชยกรรมจะให้ตั้งที่พักอาศัยได้ แต่นิคมฯ ปัจจุบันทั้งที่เป็นของ กนอ. เองและที่เป็นของเอกชนในเขตพาณิชยกรรม จะไม่ค่อยทำที่พักอาศัยเพราะมันขายไม่ได้ ผู้บริหาร ต่างด้าว หรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ มักจะซื้อที่พักนอกนิคมฯ มากกว่า”

ทั้งนี้ รายงานข่าวระบุว่า ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงประเทศไทย (คสตช.) ครั้งที่ 1/2565 (หรือ LTR) ซึ่งมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานนั้น พร้อมที่จะถอย หากประชาชนไม่เห็นด้วย เพราะยังมีมีเครื่องมืออื่นดูดนักลงทุนต่างชาติ

ข้อมูลจาก : https://www.prachachat.net/economy/news-1108710 

ปฏิทินฝึกอบรม

IC Knowledge Management

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 12 ถนน วิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU กด 1 อีเมล csu@ic.or.th
    - ให้คำปรึกษาด้านการใช้งานระบบ eMT และ RMTS
< ติดตามเอกสารงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ กด 2
    - ยื่นรายการวัตถุดิบ, สูตรการผลิต, โอนสูตร, ปรับยอดวัตถุดิบด้วยเอกสาร
    - ขอ username/password ic online, eMT online
    - ขอตัดบัญชีวัตถุดิบ ,ยกเลิกการตัดบัญชี,
      ตรวจสอบสถานะใบขนสินค้าเพื่อขอขยายเวลา
< บริการสมาชิกและผู้ใช้บริการ กด 3
   - สมัครสมาชิกและผู้ใช้บริการ อีเมล cus_service@ic.or.th
   - บริการฝึกอบรม อีเมล icis@ic.or.th
   - บริการ Counter Service
      - บริการคีย์ข้อมูลเครื่องจักร วัตถุดิบและช่างฝีมือ: counterservice@ic.or.th
      - บริการยื่นไฟล์งานวัตถุดิบ: bis_data@ic.or.th
      - บริการขอข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ: bis_center@ic.or.th
< ด้านการชำระเงิน กด 4
    - การส่งหลักฐานการชำระเงิน อีเมล payment@ic.or.th
    - บริการอื่นๆ ทางการเงิน อีเมล finance@ic.or.th

    

 Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

EasyCookieInfo

☰ open
© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search