Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอ หนุนผู้ประกอบการไทยใช้เทคโนโลยีลดปัญหาสินค้าถูกปลอมแปลง จัดสัมมนา Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021

Tuesday, 02 November 2021 09:34 60

บีโอไอเปิดเกมรุกหวังช่วยลดปัญหาผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตสินค้าไทยถูกปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ หรือสวมสิทธิ์ในสินค้า ผ่านการให้ความรู้ในหัวข้อ Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 “สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี: ไร้การปลอมแปลง สร้างมูลค่าแบรนด์ และความผูกพันกับลูกค้า” พร้อมเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ป้องกันการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ และ สวมสิทธิ์ในสินค้าไทยกับทุกอุตสาหกรรม

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า การผลิตสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการไทย เมื่อสินค้าเป็นที่รู้จักหรือเป็นที่ต้องการของตลาด มักจะมีคู่แข่งผลิตสินค้าที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงมาแข่งขันในตลาด ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตหลายรายจึงพยายามหาวิธีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและตราสินค้าของตนเอง รวมถึงหาแนวทางป้องกันการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ และการถูกสวมสิทธิ์ในสินค้า เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาด ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มา คุณภาพของตัวสินค้า และเครื่องหมายการค้า ซึ่งในยุคนี้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาช่วยส่งเสริมกลยุทธ์ทางการตลาดดังกล่าว ในการสร้างการรับรู้ ป้องกันการลอกเลียนแบบ และสร้างความผูกพันต่อตราสินค้าของผู้บริโภค เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยในการป้องกันการลอกเลียนแบบ ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากหรือมากเกินความสามารถของผู้ประกอบการ และไม่ต้องลงทุนสูงอย่างที่คิด

บีโอไอเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และบริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง Thailand Anti-Counterfeiting Forum 2021 “สร้างโอกาส พัฒนา ต่อยอดศักยภาพอุตสาหกรรมไทยกับการใช้เทคโนโลยี: ไร้การปลอมแปลง สร้างมูลค่าแบรนด์ และความผูกพันกับลูกค้า” วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.45 น. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน แนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันสินค้าไทยจากการปลอมแปลง ลอกเลียนแบบ และสวมสิทธิ์ รวมทั้งส่งเสริมและต่อยอดทางการตลาด เพิ่มยอดขายและมูลค่าให้กับสินค้าไทย โดยในการสัมมนาจะมีการเสนอ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสินค้าไทยที่ใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรม เช่น แนวทางการสร้างโซลูชั่นเพื่อป้องกันการปลอมแปลง การสร้างนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้ทดลองใช้อุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์ พร้อมทีมงานให้คำแนะนำในการทดลองใช้ระบบโซลูชั่นเพื่อป้องกันการปลอมแปลง จากผู้ผลิตจริงเป็นตัวอย่างเทคโนโลยีที่น่าสนใจ

สำนักงานขอเชิญผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและผู้ส่งออก ที่มีสินค้ามีมูลค่า มีเอกลักษณ์ และคุณสมบัติเฉพาะ ผู้ออกแบบและพัฒนาเพื่อส่งมอบโซลูชั่น (System Integrators) ผู้ออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Innovators) สถาบันการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ที่

หรือสอบถามเพิ่มเติม กองพัฒนาผู้ประกอบการไทย โทร. 02-553-8111 ต่อ 8353, 8402, 6111
Facebook: BUILDBOITHAILAND
LINE official: @buildboi
Website: https://build.boi.go.th

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

calendar

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system RMTS and eMT Online
< Follow up on machinery and raw materials press 3
   email : supportbkk@ic.or.th
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 4
   email : cus_service@ic.or.th
< Training & Seminar Service press 5 email : icis@ic.or.th
< Overdue Payment & Invoice press 6 email : finance@ic.or.th
< Counter Service press 7 email : counterservice@ic.or.th

    

Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search