Search

  • Australia
  • Thursday , Feb 1 , 2018

IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l Emergency 098 553 0447

BOI News

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว

Friday, 08 January 2021 15:20 513

บีโอไอระดมทีมวางกลยุทธ์ลงทุนเตรียมรับเศรษฐกิจฟื้นตัว
บีโอไอ ระดมสมองภาครัฐ – เอกชนด้านเศรษฐกิจกว่า 30 องค์กร เตรียมแผนรองรับเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวหลังโควิด-19 เร่งหารือผู้ประกอบการร่วมกำหนดกลยุทธ์กระตุ้นการลงทุนครั้งใหญ่ หวังสร้างบรรยากาศการลงทุน ผลักดันเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวปี 2564

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 บีโอไอเตรียมจัดประชุมหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนรายใหญ่กว่า 30 องค์กร เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการลงทุนของไทยในปี 2564 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

สำหรับภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 ภาคธนาคาร รวมถึงภาคเอกชนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ครอบคลุมกิจการที่มีความสำคัญ เช่น พลังงาน ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมอุปโภคและบริโภค โทรคมนาคม นิคมอุตสาหกรรม โรงแรม

“แนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ในแต่ละประเทศ มีความคืบหน้าอย่างชัดเจน ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นและบรรยากาศการลงทุนที่จะเริ่มกลับมาในปี 2564 ซึ่งไทยอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน บีโอไอจึงเตรียมความพร้อมในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและหามาตรการรองรับกิจการใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต” นางสาวดวงใจกล่าว

สำหรับการระดมความคิดเห็นครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและบีโอไอมีความตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนนโยบาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้สอดรับกับเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจะนำข้อคิดเห็นของภาครัฐ ภาคธนาคาร และภาคเอกชน มากำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมการลงทุนให้ตรงกับความต้องการของแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยยกระดับ ขีดความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยในเวทีโลก

นางสาวดวงใจ กล่าวว่า ในช่วง 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) ปี 2563 นี้ แม้ผู้ประกอบการจะชะลอการลงทุนใหม่ แต่สำหรับคำขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตกลับเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าภายใต้สถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในอนาคต ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว อุตสาหกรรมในประเทศไทยก็พร้อมที่จะรองรับการลงทุนที่จะกลับมาด้วยเช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

calendar

1 TP&T Tower, 12th Fl., Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak, Bangkok 10900

(66) 0 2666 9449
< Customer Support Unit: CSU press 1 email : csu@ic.or.th
   - Using the RMTS system RMTS and eMT Online
< Follow up on machinery and raw materials press 3
   email : supportbkk@ic.or.th
   - Raw Material Database Service
   - Machinery Database Service
   - Raw Material Release Letter Service
   - Raw Material Balance Adjustment
< RMTS, eMT Online, Membership Application press 4
   email : cus_service@ic.or.th
< Training & Seminar Service press 5 email : icis@ic.or.th
< Overdue Payment & Invoice press 6 email : finance@ic.or.th
< Counter Service press 7 email : counterservice@ic.or.th

    

Copyright 2019 Investor Club Association About us All rights reserved.

logo

© 2018 Your Company. All Rights Reserved. Designed By Your Company

Search