ban0001 thai gold1
ban0001 thai gold2
ban0001 thai gold3
ban0001 thai gold5
ban0001 thai gold6
ban0001 thai gold7
  ban0001 thai gold8
ผู้ใช้บริการโปรดทราบ เอกสารสำคัญเรื่อง “วิธีปฏิบัติในการตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ” อ่านต่อ...
30 May 2017
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
04 January 2017
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอแจ้งเรื่อง “รายชื่อผู้ตรวจสอบส่วนสูญเสียแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ” คลิกดูรายละเอียดที่นี่
09 June 2016
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ RMTS
13 June 2014
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS
10 September 2015
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
04 January 2017
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
13 October 2016
ประกาศ!! เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking (eMT online) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
13 October 2016
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS) คลิกเลย
01 September 2014
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ eMT Online
13 June 2014
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) ของสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) และ ว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Intranet แบบเทคโนโลยี Ethernet ระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
16 July 2018
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการพนักงานถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี
13 July 2018
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเช่าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมระบบ สำหรับสาขาชลบุรี
06 July 2018
กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการซึ่งชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เข้าร่วม "โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว"
07 May 2018
ประกาศ!! การย้ายที่ทำการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ไปยังที่สำนักงานใหม่
28 February 2018

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.