วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 30 พ.ย.62 1307
"ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน" เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 1169
"เจาะลึกกฎหมายแรงงาน ประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ต้องรู้ภาคปฏิบัติจริงต้องทำอย่างไร" 21 พ.ย. 2562 1366
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2562 คลิกที่นี่ 4111
IC Member Mentoring สิทธิพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกใหม่ ปี 2562 1584
Download the brochure "All Executives Need to Know about BOI (Japanese Version) 612
งานล้นมือ คีย์ผิดบ่อย พนักงานลาออก...IC คีย์ให้ 4942
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 46003
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 3580
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 3559
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3690
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 7570
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 6566

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.