ขอเชิญร่วมสัมมนา IC Roadshow 2017 จ.สมุทรปราการ หัวข้อ“Showroom Showcase : Kaizen Style Honda” วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปาริชาติ 2 โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น พรีเมียร์ อมาแรนธ์ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 784
ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม A ชั้น Lobby โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร คลิกลงทะเบียนที่นี่!! 390
ขอเชิญร่วมสัมมนา IC Roadshow 2017 จ.ชลบุรี หัวข้อ "เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงิน สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน" วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 โรงแรม พัฒนากอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท 273
ร่วมแสดงความคิดเห็นตอบแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้บริการระบบ eMT Online เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น คลิกที่นี่!! 137
คำถามสุดฮิต พิชิตงาน RMTS 1669
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน IC Site Visit บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โรงงาน จ.ระยอง "บริษัทผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" วันที่ 27 มิถุนายน 2560 527
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน “บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) ณ โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทย บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 148
ขอเชิญเข้าร่วมงาน IC Talk’60 สัมมนาพิเศษ เรื่อง “ยกระดับความปลอดภัยในโรงงานกรณีศึกษา บริษัท ฮอนด้า ออโต้โมบิล จำกัด” วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสีชัง โรงแรม เคปราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี 352
กรมศุลกากรเปิดให้บริการแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด HS Check หรือ “เช็คพิกัด รู้อัตรา” สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 1689
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window 845
รับ USB Flash Drive ฟรี!! เพียงท่านสมัครสมาชิกสมาคมสโมสรนักลงทุน จะได้รับ USB Flash Drive 8gb 1075
ประกาศ!!การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น 2378
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้... 8689
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 คลิกที่นี่ 3983
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 2420
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 2438
"สมาคมสโมสรนักลงทุน IC-Counter Service" บริการที่ปรึกษางาน BOI (บีโอไอ) Consult BOI บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) แบบครบวงจร: สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online): สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการ 3195
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 2740
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 4677
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 4074
จำหน่ายหนังสือ BOI Promoted Companies Directory 2014-2015 5263

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.