หลักสูตรใหม่ !! "เทคนิคการบริหารการผลิตสำหรับหัวหน้างาน” วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 16
ประกาศผลผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ ICN และ เว็บไซต์สมาคม!! 157
IC-Counter Service : บริการ e-Expert แบบครบวงจร : บริการคีย์ข้อมูลงานเครื่องจักรและวัตถุดิบ พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการ 180
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 คลิกที่นี่ 572
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยของ สกท. ผ่านระบบ NSW 3911
วิธีการบันทึกไฟล์ Excel ที่ถูกต้อง สำหรับการยื่นงานวัตถุดิบในระบบ RMTS 7092
กรมศุลกากรเปิดแอปพลิเคชันใหม่ HS Check สำหรับค้นหาพิกัดอัตราภาษีศุลกากร 11988
ประกาศ!! กรมศุลกากรจะตรวจสอบข้อมูลใบขนสินค้ากับข้อมูลใบอนุญาต (เลขที่หนังสืออนุมัติ) ที่ส่งผ่านระบบ National Single Window (NSW) 100 % 2719
แจ้งประกาศ RMTS009/2558 วิธีตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 2799
เวลาให้บริการงาน Call Center เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 17:00 น. 3007
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่ 5706
[สมัครใช้บริการออนไลน์] ระบบ RMTS-2011/ ระบบ eMT Online/ สมาชิกสมาคม - ต่ออายุสมาชิก/ บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส 4775

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.