ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา
Quarterly Economic Wrap Up (ไตรมาส2)

"Zoom In - แนวโน้มธุรกิจไทยผ่าน Big Data"


โดย ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี TMB

ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

set ZoomIn

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา>>

 

 

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.