บริการงาน Counter Service
 IC-Counter Service
    สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการงาน Counter Service สำหรับให้บริการที่ปรึกษา จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินการประสานงาน ติดต่อ สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรตามมาตรา 28 และ 29 (eMT Online)  งานสิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบ (RMTS-2011) ตามมาตรา 30 และ 36 (1),(2) งานสิทธิและประโยชน์ด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert)  ตามมาตรา 24 , 25 และ 26  และงานบริการอื่นๆ (Business Center) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการนำเข้า เครื่องจักรและวัตถุดิบ ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ อยู่ระหว่างรอเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ รวมถึงบริษัทที่ยังไม่มีความพร้อมด้านบุคคลากรในการทำงานตรงส่วนนี้
 counter Service
 
 
 
 
 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.