ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2563 เลขที่ ICPU-A023/62

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์ประกาศสอบราคาจัดจ้างทำปฏิทิน ประจำปี 2563 เลขที่ ICPU-A023/62

 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05


 1. กำหนดยื่นซองสอบราคา : วันที่ 21-30 ตุลาคม 2562
     เวลา 09.00-16.00 น.


ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่
แผนกจัดซื้อ โทรศัพท์ 0-29
36-1429 ต่อ  409 (คุณเดือนรุ่ง) 
หรือ E-mail: 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ในระหว่างวันทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.