บีโอไอนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเจาะตลาดยุโรป
ปลื้มยอดเจรจาจับคู่ธุรกิจ 260 ล้านบาท

บีโอไอนาคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย เข้าร่วมออกบูธงาน Global Automotive Components & Suppliers Expo 2019 ประเทศเยอรมนี เจาะตลาดชิ้นส่วนยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ ประสบความสาเร็จ ยอดจับคู่ธุรกิจ รวม 40 คู่ มูลค่าการซื้อขายกว่า 260 ล้านบาท
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 18 – 25 พฤษภาคม 2562 บีโอไอได้จัดกิจกรรมนาคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเดินทางไปร่วมออกบูธในงานแสดงสินค้า Global Automotive Components & Suppliers Expo 2019 ณ เมืองสตุทท์การ์ท สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เดมเลอร์ เอจี ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์
งาน Global Automotive Components & Suppliers Expo 2019 เป็นงานแสดงเทคโนโลยียานยนต์และชิ้นส่วน จากค่ายผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วน มีผู้เข้าร่วมชมงาน ซึ่งเป็นตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ ที่ต้องการหาพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัทรับช่วงการผลิต โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมชมงาน จานวนทั้งสิ้น 36,177 คน ผู้ร่วมออกบูธ 1,152 บริษัท มีพาวิลเลี่ยนจากกลุ่มประเทศยุโรป เช่น อิตาลี โปรตุเกส จากเอเชีย เช่น ไทย จีน เกาหลีใต้ เป็นต้น
สาหรับผลการนาคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าร่วมงานครั้งนี้ มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ 40 คู่ คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกว่า 260 ล้านบาท ขณะที่บูธของบีโอไอได้รับความสนใจมีผู้เข้ามาติดต่อขอรับข้อมูล เพื่อหาผู้ผลิตชิ้นส่วน รวมทั้งหาผู้แทนจาหน่าย และข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนของประเทศไทย
นอกจากนี้ บีโอไอยังได้นาคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนจากประเทศไทย เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท เดมเลอร์ เอจี ผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อ เมอร์เซเดส เบนซ์ ที่เมืองซิงเดลฟิงเกน สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อเข้าชมการผลิตและประกอบรถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ ซึ่งปัจจุบัน บริษัท บริษัท เดมเลอร์ เอจี แบ่งการดาเนินธุรกิจเป็น 3
รูปแบบ ได้แก่ ธุรกิจผลิตรถยนต์ ธุรกิจผลิตรถบรรทุก และธุรกิจบริการด้านการเงิน (สินเชื่อเช่าซื้อและให้บริการเช่ารถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.