ซับคอนไทยแลนด์ 2019 จับคู่ธุรกิจทะลุเป้า
บีโอไอลุยกิจกรรมต่อเนื่อง
“ตลาดกลางซื้อขายเครื่องมือแพทย์”

บีโอไอเผยผลการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2019 เกินเป้าทั้งจานวนการเจรจาจับคู่ธุรกิจและมูลค่าการซื้อขาย โดยมีจานวน 8,029 คู่ คิดเป็นมูลค่า 14,098 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องนาผู้ประกอบการไทยร่วมงานเจรจาจับคู่ธุรกิจอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในงาน “Medical Devices ASEAN 2019”
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงผลการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงศักยภาพการผลิตชิ้นส่วนไทย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาว่า มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานจานวนทั้งสิ้น 8,029 คู่ คิดเป็นมูลค่าที่จะเกิดการซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตประมาณ 14,098 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8,000 คู่ มูลค่า 14,000 ล้านบาท โดยกลุ่มที่มีการเจรจาธุรกิจสูงสุดของการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเข้าชมงานตลอดทั้ง 4 วัน จานวน 19,045 คน
“ความสาเร็จของงานซับคอนไทยแลนด์ เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ เอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ ได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจ ซึ่งในอนาคตงานนี้จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคอาเซียนและไทยตั้งเป้าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่รับช่วงการผลิตในอุตสาหกรรมสาคัญของภูมิภาค” นายพัลลภ กล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังจัดงานซับคอนไทยแลนด์ กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน เตรียมจัดกิจกรรมต่อเนื่องโดยนาผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ภายในงาน “Medical Devices ASEAN 2019” (MDA 2019) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่คุณศิริน บุญเสนอ โทร 02553-8111 ต่อ 6184 ถึง 30 มิถุนายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.