เอสเอ็มอีเกาหลียกทัพเยือนไทย 
ลงนามเอ็มโอยู จับคู่ธุรกิจ
สร้างพันธมิตรการลงทุน

บีโอไอเตรียมรับคณะนักลงทุนเกาหลี 30 ราย เยือนไทยตามคาเชิญชวนเพื่อศึกษาลู่ทางและศักยภาพเศรษฐกิจไทย พร้อมจับคู่ธุรกิจในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักร และลงนามเอ็มโอยูผลักดันการลงทุนร่วมกับเมืองชางวอน
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีคณะผู้บริหารและนักธุรกิจเกาหลีจากเมืองชางวอน จานวน 30 คน จาก 20 บริษัท นาโดยนายกเทศมนตรีเมืองชางวอน เดินทางมาเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2562 ซึ่งผู้ร่วมคณะส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับซีอีโอของบริษัทเอสเอ็มอีในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรมของเมืองชางวอน
“การเยือนประเทศไทยของนักลงทุนเกาหลีครั้งนี้ ได้แสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนเกาหลีที่มีต่อประเทศไทย และเป็นผลจากการที่บีโอไอได้นาคณะเดินทางไปชักจูงการลงทุนใน 3 เมืองอุตสาหกรรมใหญ่ของเกาหลี คือ นครปูซาน ชางวอน และอุลซาน เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา และได้เชิญชวนฝ่ายเกาหลีให้จัดคณะมาเยือนประเทศไทย เพื่อให้มีโอกาสมองเห็นศักยภาพทางเศรษฐกิจและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทยด้วยตนเอง โดยครั้งนี้นับเป็นการทากิจกรรมร่วมกันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกของเมืองชางวอน” นายนฤตม์ กล่าว
ในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ จะมีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ระหว่างนายกเทศมนตรีเมืองชางวอนกับเลขาธิการบีโอไอ เพื่อร่วมมือจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย นอกจากนี้ ยังจะมีการจัดสัมมนาเพื่อแนะนานโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย
กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจกับนักธุรกิจไทยกว่า 10 ราย และการพบปะหารือกับผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันยานยนต์ สมาคมรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น
เมืองชางวอน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาหลี เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักที่สาคัญของประเทศ และมีศักยภาพในการขยายการลงทุนในต่างประเทศในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และยังเป็นฐานการผลิตของบริษัทที่สาคัญ เช่น กลุ่มดูซาน ฮันฮวา เอสทีเอ็กซ์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาของแอลจี เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.