บีโอไอขอเชิญร่วมกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ
"โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายแก่ SMEs ไทย"
เส้นทางสงขลา - ขอนแก่น - ชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2562

จัดโดย ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

banner

>>ดาวน์โหลด กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมและแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม<<

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.