ประกาศจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้ว

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่ใช้แล้ว จำนวน 39 รายการ 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- ผู้สนใจเสนอราคาซื้อพัสดุที่ใช้แล้ว จะต้องดำเนินการตามเวลาและเงื่อนไข ตามรายละเอียดไฟล์แนบ

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง หัวหน้าทีมจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 16.30 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.