ประกาศสอบราคาจัดซื้องานระบบบริหารทรัพย์สิน เลขที่ ICPU07/2561

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้องานระบบบริหารทรัพย์สิน จำนวน 1 ระบบ

 

 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

กำหนดยื่นซองสอบราคาพร้อมนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
  ระหว่างวันที่ 10 -20 เมษายน 2561 ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

 

     

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง หัวหน้าทีมจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.