'อุตตม'เร่งเดินหน้าค้าชายแดน
ปลื้มยอดขอ BOI เขตเศรษฐกิจกระฉูด

"อุตตม" เร่งเดินหน้าเขตเศรษฐกิจชายแดน จี้เอกชนทำรายชื่ออุตสาห กรรมเป้าหมาย คาดชง กนพ.พิจารณาเคาะมาตรการส่งเสริมได้ พ.ค.นี้ พร้อมแจงยอดขอบีโอไอ 10 เขตพิเศษทะลัก
นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาห กรรม เปิดเผยในฐานะประธานคณะอนุ กรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ว่า ได้ติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ภาครัฐดำเนินการร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยได้สั่งการให้เร่งทำรายชื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะดำเนินการใน 10 เขตเศรษฐกิจชายแดน และให้ประสานผู้ที่ต้องการลงทุน ตลอดจนพันธมิตรในการลงทุนและจัดทำรายชื่อมาเสนอคณะอนุกรรมการฯ อีกครั้ง เพื่อให้จัดทำมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้กับผู้ลงทุน และเสนอเข้าสู่ กนพ.ที่มี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาช่วงต้นเดือน พ.ค.
"ได้ให้เอกชนทั้งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและ ส.อ.ท. จัดทำแผนการตลาด และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประเภทอุตสาห กรรมและผู้สนใจลงทุนในแต่ละพื้นที่ของ 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพราะหากภาครัฐกำหนดอาจไม่สามารถลงลึกได้เมื่อเทียบกับเอกชนแสดงความต้องการเข้ามาเอง และหลังจากนี้จะคณะอนุกรรมการฯ จะนำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ไปทำเป็นแผนปฏิบัติการพ่วงกับแผนชักจูงการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)" นายอุตตมกล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การลงทุนและการขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับบีโอไอใน 10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ พบ ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558-28 ก.พ.2561 มีผู้ขอ รับการลงทุนจำนวน 51 โครงการ วงเงินลงทุนรวม 8,955 ล้านบาท ผ่านการอนุมัติแล้ว 45 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,338 ล้านบาท ประกอบด้วย จ.ตาก 28 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,817.30 ล้านบาท เงินลงทุนรวม 3,659 ล้านบาท.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.