ประกาศสอบราคางานบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาชลบุรี เลขที่ ICPU05/2561


ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุนมีความประสงค์จะสอบราคางานบริการทำความสะอาดสำนักงานสาขาชลบุรี
เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน)
 


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. ณ ชั้น 12 ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน

     

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง หัวหน้าทีมจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.