ประชาสัมพันธ์จากสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าต่างประเทศ

การย้ายสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ

ไปยังที่สำนักงานใหม่ ณ อาคารสำนักบริการการค้าต่างประเทศ
ศูนย์บริการส่งออกแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Export Service : OSEC)
ถนนรัชดาภิเษก

โดยจะเปิดให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

โทรศัพท์ 02 511 3021-8
โทรสาร 02 511 3029
PR change OSEC

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.