ญี่ปุ่นมั่นใจเดินหน้าลงทุนไทย

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (ไทย-ญี่ปุ่น) ว่าด้วยการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจภายใต้ความตกลง เจเทปป้า ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ โดยนักลงทุนญี่ปุ่นแสดงความมั่นใจที่จะลงทุนในประเทศไทยต่อไป จากความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายส่งเสริมการลงทุน และจุดเด่นของพื้นที่อีอีซี

boi japan

ที่มา : ThaiPR.net

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.