รองนายกฯ สมคิด บุกชวนญี่ปุ่นลงทุน
“เอสเคิร์ฟ” รับคลื่นลงทุน

รองนายกฯ สมคิด เตรียมนาทัพภาครัฐและเอกชนไทย เดินทางไปขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจครั้งสาคัญกับจังหวัด “ฟุคุโอะกะ” ประเทศญี่ปุ่น ตั้งเป้าดึงดูดบริษัทชั้นนาในกลุ่มอุตสาหกรรม “เอสเคิร์ฟ” พร้อมจัดสัมมนาใหญ่หวังจูงใจเอสเอ็มอีกลุ่มดิจิทัล และหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และจัดกิจกรรม “จับคู่ธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น” ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและดิจิทัล
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2561 คณะรัฐบาลไทย นาโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี และนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และบีโอไอจะเดินทางไปขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและชักจูงการลงทุน ณ จังหวัดฟุคุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีภารกิจสาคัญๆ อาทิ การประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนของญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมสัมมนาชักจูงการลงทุน กิจกรรมจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคธุรกิจไทยกับนักลงทุนในจังหวัดฟุคุโอะกะ และการพบปะหารือรายบริษัทกับนักลงทุนชั้นนาของญี่ปุ่น
โดยกิจกรรมสาคัญจะเป็นการจัดสัมมนาเรื่อง “Opportunity Thailand, Be A Part of It” ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “Thailand as a Key Driver of Regional Economic Growth” จากนั้น นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี จะบรรยายเรื่อง “Current Measures to Facilitate Investment in Thailand” ตามด้วยการประกาศเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ จังหวัดฟุคุโอะกะ โดยนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.