ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากการแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ ICN และ เว็บไซต์สมาคม รวม 20 รางวัล

Picture1 Thumb Drive 

 

ผู้โชคดีจากการแสดงความคิดเห็น ICN ผู้โชคดีจากการแสดงความคิดเห็นเว็บไซต์สมาคม
1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 1.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 2.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 3.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 4.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 5.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 6.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 7.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 8.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 9.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 10.  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เงื่อนไขการรับรางวัล
1. สมาคมประกาศผลรางวัลทางเว็บไซต์สมาคมเท่านั้น
2. ผู้โชคดีต้องมารับรางวัล ภายใน วันที่ 15 มีนาคม 2561 เท่านั้น มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
3. ผลการจับรางวัลของแผนกลูกค้าสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรถือเป็นที่สิ้นสุด
4. ผู้ใชคดีจะได้รับจดหมายแจ้งการรับรางวัลทางอีเมล "โปรดนำจดหมายน้ันมาในวันรับรางวัล"

 

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.