นายกรัฐมนตรี ขีดเส้น 2 เดือน
เร่งโซนนิ่งแรงงานต่างด้าวรับ EEC

รายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยสำหรับแรงงานต่างด้าวบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เช่น พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดโซนนิ่งพื้นที่พักอาศัยเพื่อจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ต่าง ๆ ให้ชัดเจน และสามารถดูแลได้อย่างเป็นระบบ โดยให้มีการจัดระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้เหมาะสมครบถ้วน รวมทั้งให้คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่โดยรอบด้วย และให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 เดือน
ทั้งนี้ ในการดำเนินการดังกล่าว ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งออกมาตรการออกมารองรับ โดยเฉพาะบีโอไอ ซึ่งมีเครื่องมือทางด้านการส่งเสริมการลงทุน ทั้งมาตรการที่เป็นภาษี และไม่ใช่ภาษี ซึ่งสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับเอกชนได้มีการก่อสร้างที่พักอาศัยของคนต่างด้าวขึ้น

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.