บีโอไอเดินหน้าช่วยผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ

บีโอไอเดินหน้าขยายกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเรือ นาผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร กว่า 100 ราย ร่วมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ระหว่าง 15-17 พ.ย.นี้ พร้อมเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจร่วมกับผู้ผลิตชิ้นส่วนด้านอุตสาหกรรมเรือ และเทคโนโลยี
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า บีโอไอได้เพิ่มบทบาทและภารกิจของกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน หรือ BUILD (บิลด์) เดิม ที่ทาหน้าที่เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร เป็นหลัก ให้ขยายไปสู่การช่วยพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนสาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น รวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้ครอบคลุมอุตสาหกรรมใหม่ ๆ
ล่าสุดได้ขยายกิจกรรมไปสู่การเชื่อมโยงในอุตสาหกรรมเรือ โดยระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 นี้ บิลด์จะนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกว่า 100 ราย ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักร ร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ภายในงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือ ในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 (The 4th Ship Technology for The Next Decade: ShipTech IV) ซึ่งจัดโดย กรมอู่ทหารเรือ ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
สาหรับงานดังกล่าว เป็นงานแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้าของไทย มีการนาเสนอผลิตภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์ ที่มีเทคโนโลยีล้าสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเรือ ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาจัดแสดง ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์ของไทยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีและสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมเรือ กับผู้ผลิตรายใหญ่จาก ทั้งในและต่างประเทศ


รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.