บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริม 5 โครงการ
สานฝันคนกรุงฯ ขยายเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีน้าเงิน - ชมพู - เหลือง

บอร์ดบีโอไอพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนรวม 5 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน128,000 ล้านบาทเพิ่มส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน สายสีชมพู และสายสีเหลือง พัฒนาโครงข่ายสาธารณะแก้ปัญหาจราจรด้าน “โตโยต้า” ลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 5โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน128,177 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
1. บริษัทไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลล์ (ไทยแลนด์) จากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการประกอบรถจักรยานยนต์ที่มีความจุกระบอกสูบตั้งแต่ 500 ซีซีขึ้นไป เงินลงทุนทั้งสิ้น 3,359 ล้านบาท กาลังผลิตปีละประมาณ 120,000 คัน ตั้งโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี โดยโครงการนี้จะมีการใช้วัตถุดิบในประเทศปีละประมาณ 3,708 ล้านบาท อาทิ ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ชิ้นส่วนเหล็กทุบ ชิ้นส่วนระบบส่งกาลัง เป็นต้น รวมถึงมีแผนร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งบุคลากรไปเรียนรู้เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีการผลิตที่บริษัทแม่ประเทศอังกฤษ
2. บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม (Hybrid Electric Vehicles - HEV) กาลังการผลิตปีละ 70,000 คัน การผลิตแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้า ปีละประมาณ 70,000 ชิ้น และชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น DOOR, BUMPER และ FRONT/REAR AXLE เป็นต้น ปีละประมาณ 9,100,000 ชิ้น เงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 19,016 ล้านบาท โดยโครงการจะมีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศคิดเป็นมูลค่าประมาณ 13,314 ล้านบาทต่อปี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.