บีโอไอเผยภาวะการลงทุนครึ่งปีแรก 2560
กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายขยายลงทุนในไทย

บอร์ดบีโอไอพอใจผลการส่งเสริมการลงทุนช่วงครึ่งปีแรก 2560 โดยการลงทุนของ 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายขยายตัว และการขอรับส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีเกินครึ่งของเป้าหมาย มั่นใจยอดขอรับส่งเสริมทั้งปี 2560 เป็นไปตามเป้า 6 แสนล้านบาท
นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า บีโอไอได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบถึงภาวะการส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก 2560 (มกราคม – มิถุนายน) ซึ่งกาหนดเป้าหมายมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งปีไว้ที่ 6 แสนล้านบาท และบีโอไอมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเป้าหมาย โดยในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีการยื่นขอรับส่งเสริมจานวน 612 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 291,790 ล้านบาท เป็นโครงการลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จานวน 302 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 133,494 ล้านบาท
“ที่ประชุมพอใจกับภาวะการลงทุนในช่วงครึ่งปีแรก โดยเฉพาะสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60 เป็นโครงการลงทุนใหม่ และมีการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั้งนิวเอสเคิร์ฟ และเอสเคิร์ฟเดิม ขยายตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน” นายสุวิทย์กล่าว
ทั้งนี้ คาขอรับส่งเสริมของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจานวนโครงการมากที่สุด คือกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล จานวน 95 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,033 ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด คือกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วน 31,594 ล้านบาท ส่วนกลุ่มอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ 3,615 ล้านบาท กลุ่ม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 26,169 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร 26,735 ล้านบาท กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 25,780 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 16,913 ล้านบาท เป็นต้น
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับรายงานถึงการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ในช่วงครึ่งปีแรก 2560 พบว่า มีการขอรับส่งเสริมการลงทุนจานวน 150 โครงการ เงินลงทุนรวม 87,430 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด และคาดว่าตลอดทั้งปีจะมีการขอรับส่งเสริมในพื้นที่อีอีซีตามเป้าหมายที่ 150,000 ล้านบาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.