บีโอไอร่วมเป็นสักขีพยานพิธีวางศิลาฤกษ์ 
ศูนย์การผลิต “ฮาร์เลย์ เดวิดสัน” ในไทย
ป้อนตลาดอาเซียน

บีโอไอร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานประกอบจักรยานยนต์ “ฮาร์เลย์-เดวิดสัน” ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จ. ระยอง ซึ่งจะเป็นศูนย์การผลิตที่สาคัญในการส่งออกจักรยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อป้อนตลาดอาเซียน
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ในวันนี้ (26 กรกฎาคม 2560) ผู้บริหารบริษัท ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ทั้งจากสานักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และสานักงาน ในภูมิภาคจากสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานประกอบจักรยานยนต์ “ฮาร์เลย์-เดวิดสัน” ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ฮาร์เลย์-เดวิดสันได้เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งศูนย์การผลิตและประกอบจักรยานยนต์ เนื่องจากที่ตั้งของประเทศไทยซึ่งอยู่ในใจกลางภูมิภาคอาเซียน และยังมีปัจจัยสาคัญอื่นๆ ที่เอื้อต่อการลงทุนและการดาเนินการ เช่น การสนับสนุนต่างๆ ที่ช่วยให้นักลงทุนดาเนินธุรกิจได้ง่าย และมีอัตราภาษีที่จูงใจให้ลงทุนและประกอบธุรกิจ
“การที่ฮาร์เลย์-เดวิดสันตัดสินใจที่จะตั้งโรงงานประกอบจักรยานยนต์ในประเทศไทยครั้งนี้ ตอกย้าว่านักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราให้ความสาคัญต่อการส่งเสริมการลงทุน” นางสาวอัจฉรินทร์กล่าว
ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ได้เปิดศูนย์ฝึกอบรม “ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ยูนิเวอร์ซิตี้ เอเชีย แปซิฟิก” ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมผู้แทนจาหน่ายและช่างของฮาร์เลย์-เดวิดสันประจาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.