บอร์ดบีโอไอให้ส่งเสริม 2 โครงการ ฮัทชิสันขยายขนส่งสินค้าทางเรือ ไทยไลอ้อนขยายขนส่งทางอากาศ

    

บอร์ดบีโอไอพิจารณาให้ส่งเสริมการลงทุนรวม 2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนเกือบ 12,000ล้านบาท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง ขยายกิจการขนถ่ายสินค้ายกระดับท่าเรือแหลมฉบัง ด้านไทย ไลอ้อน ขยายกิจการขนส่งทางอากาศ
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุนรวม 2โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน11,983.5 ล้านบาท ประกอบไปด้วย
1. บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการผลิตขนถ่ายสินค้าสาหรับเรือบรรทุกสินค้า เงินลงทุนทั้งสิ้น 7,214.6 ล้านบาท โครงการนี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังในการรองรับตู้สินค้าเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการค้าและการขนส่งทางน้าในภูมิภาคเอเชีย
2. บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด ได้รับการส่งเสริมขยายกิจการขนส่งทางอากาศ ครอบคลุมถึงการขนส่งผู้โดยสาร ขนส่งสินค้าพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ เงินลงทุนทั้งสิ้น 4,768.9 ล้านบาท โครงการนี้เป็นการให้บริการสายการบินราคาประหยัด เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้โดยสานและนักท่องเที่ยว สนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและเพิ่มศักยภาพให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของอาเซียน

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.