ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 ban0007 thai
เชิญเข้าร่วมงานสัมมนา หลักสูตร “Road Map to Success Story: เส้นทางส่งเสริมผู้ประกอบการไทย...สู่ความสำเร็จในธุรกิจซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์”
05 มีนาคม 2558
ปิดให้บริการระบบงานสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบผ่านระบบ RMTS
27 กุมภาพันธ์ 2558
เชิญเยี่ยมชมโรงงาน “บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด” โรงงานโตโยต้า เกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 09.30 – 11.30 น.
25 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศผล!! ผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการร่วมสนุกตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ IC e-Newsletter
13 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา IC Talk'58 ครั้งที่ 2 เรื่อง “วิถีแห่ง LEAN วิถีแห่ง TOYOTA” ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
12 กุมภาพันธ์ 2558
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ108