ban0001 thai gold1
ban0001 thai gold2
ban0001 thai gold3
ban0001 thai gold5
ban0001 thai gold6
ban0001 thai gold7
  ban0001 thai gold8
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา IC Talk’59 ครั้งที่ 4 เรื่อง “การสร้างยอดขายอย่างยั่งยืน” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องกินรี โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
22 July 2016
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.
27 May 2016
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 คลิกที่นี่
11 July 2016
ประกาศ!!การส่ังปล่อยขอคืนอากรวัตถุดิบเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันนำเข้า
13 November 2015
"สมาคมสโมสรนักลงทุน IC-Counter Service" บริการที่ปรึกษางาน BOI (บีโอไอ) Consult BOI บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) แบบครบวงจร: สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online): สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการ
14 August 2015

Call Center

FAQ108