ban0001 thai gold1
ban0001 thai gold2
ban0001 thai gold3
ban0001 thai gold5
ban0001 thai gold6
ban0001 thai gold7
  ban0001 thai gold8
เรื่อง ประกาศสอบราคา เลขที่ ICPU 04/2559 งานจัดจ้างการให้บริการเครือข่ายวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็วสูงแบบเทคโนโลยี Ethernet ของสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) สาขาชลบุรี
08 July 2016
สมาคมสโมสรนักลงทุนขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ จดหมายข่าว ICN และ เว็บไซต์สมาคม (www.ic.or.th) ลุ้นรับของรางวัลพิเศษ!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2559 เท่านั้น
13 October 2016
ประกาศ!!การผ่อนผันระยะเวลาการยื่นขอตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
07 October 2016
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
21 September 2016
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 คลิกที่นี่
18 August 2016
ประกาศ!! เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking (eMT online) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
13 October 2016
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
13 October 2016
ประกาศยกเลิกการออกหนังสือขออนุญาตส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน/ส่งซ่อม) ในระบบ eMT Online และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ Paperless กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
22 September 2015
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS-2011) คลิกเลย
01 September 2014
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ eMT Online
13 June 2014

Rental of Computer Centre

banner Comlab OK

FAQ108