ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
ผู้ใช้บริการสามารถ Download ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวผ่านเว็บไซต์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
27 มีนาคม 2558
ประกาศ ปิดระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร (eMT Online) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น.
26 มีนาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา IC Talk'58 ครั้งที่ 3 เรื่อง “พัฒนา HR Competency หนทางสู่ HR World Class” ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต
12 กุมภาพันธ์ 2558
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา IC Talk’58 On Tour หัวข้อ “เคล็ดไม่ลับ...กับการใช้สิทธิ์วัตถุดิบเพื่อเข้าสู่ระบบ Paperless (RMTS-2011)” วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 จังหวัด อยุธยา
13 มีนาคม 2558
สัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
11 มีนาคม 2558
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "โอกาสการลงทุนไทยในสาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย และสาธารณรัฐอุซเบกิถาน" ในวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องกมลทิทย์ 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
30 มีนาคม 2558
โซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและเครือข่ายพันธมิตร ชมนิทรรศการ 27 ผลงาน ภายใต้ concept ของ Food Innovation Network (FIN) ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมด้านอาหาร งานวิจัยและบริการทั้งจากภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเครือข่ายนวัต
23 มีนาคม 2558
SME ไทยไม่ควรพลาด! กิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. สำหรับภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจอาหาร/ การเกษตร/ เครื่องสำอางและอาหารเสริม / SME ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภาย ใต้ หัว ข้อ “ SME ไทยก้าวไกล...ด้วยนวัตกรรม”
19 มีนาคม 2558
เชิญเข้าสัมมนา หลักสูตร "สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ TOISC รุ่น8-9" ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 จัดโดย ศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI
10 มีนาคม 2558
เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษนานาชาติอำเภอตงกวาง ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
25 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ108