ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 ban0007 thai
นายกฯ ชู ยุทธศาสตร์ใหม่บีโอไอ สร้างมูลค่าเพิ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนทุกด้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุน
18 ธันวาคม 2557
BOI เชิญร่วมงานสัมมนา "ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
03 ธันวาคม 2557
บอร์ดบีโอไอคลอด “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี” พร้อมออกมาตรการช่วยเหลือเอสเอ็มอีไทย
26 พฤศจิกายน 2557
ประยุทธ์ สั่งบีโอไอหาสิทธิประโยชน์สูงสุด ดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด
21 พฤศจิกายน 2557
BOI ดึง 50 บริษัทจีนศึกษาลู่ทางลงทุน จับคู่ธุรกิจผู้ผลิตยางไทย หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม
21 พฤศจิกายน 2557
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ประชาสัมพันธ์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมที่นี่
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
05 กันยายน 2557

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุน

banner 108for member