ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
ขอเชิญร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ฉบับภาษาไทย เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพลงในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
01 July 2015
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุม่อนเปี๊ยะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
18 June 2015
ปิดรับลงทะเบียนแล้ว!! สัมมนาหัวข้อ “ใช้บริการระบบ RMTS-2011 อย่างไรให้ถูกต้อง” วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้องพรรณนารายณ์ 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสั
08 June 2015
ขอเชิญร่วมกิจกรรม IC Site Visit “บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)” ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ โรงงานลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
05 June 2015
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert พร้อมบริการติดต่อประสานงาน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่
04 May 2015
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011
21 April 2015
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 February 2015
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 September 2014
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 September 2014
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 August 2014

Call Center

new number callcenter

 

FAQ108

SOMEALTEXT