ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 ban0007 thai
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 3M “ถอดสูตรสมการความสำเร็จ” ในวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
08 ตุลาคม 2557
ขอเชิญร่วมสัมมนาพิเศษ “เทคนิคการลดต้นทุนสำหรับ SMEs (Cost Reduction Techniques for SMEs)” วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ในงาน METALEX 2014
09 ตุลาคม 2557
เชิญร่วมสัมมนาฟรี!..งาน Cooperation Day 2014 "ความท้าทายในการสร้างความร่วมมือ ด้านการผลิตสู่อนาคต" ในวันที่ 7 พฤศจิยายน 2557 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.57 จ.ชลบุรี
20 ตุลาคม 2557
ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดชลบุรี
02 ตุลาคม 2557
เชิญร่วมงาน "มหกรรมสินค้าจีนมาตรฐานส่งออก ครั้งที่ 4 วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2557 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ฮอลล์ 6 จัดโดย สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล
22 ตุลาคม 2557
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ประชาสัมพันธ์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมที่นี่
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
05 กันยายน 2557

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุน

banner 108for member