ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาเช่าใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิดเหมารวมวัสดุสิ้นเปลือง พร้อมซ่อมบำรุงตลอดสัญญา
21 May 2015
เรื่องง่ายสำหรับคุณ...การยื่นขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ ด้วยระบบ e-Expert แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ที่นี่
04 May 2015
สมาคมสโมสรนักลงทุนขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขติดต่อประสานงานบริการและแจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ Call Center (ต่อ 700-706)
24 April 2015
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011
21 April 2015
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 April 2015
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 February 2015
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 September 2014
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 September 2014
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 August 2014
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 November -0001

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ108