ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
สมาคมสโมสรนักลงทุนขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขติดต่อประสานงานบริการและแจ้งเปลี่ยนเวลาให้บริการ Call Center (ต่อ 700-706)
24 เมษายน 2558
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011
21 เมษายน 2558
สมาคมสโมสรนักลงทุน ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.30 น. ณ ห้องกรุงเทพฯ 2 โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่าลาดพร้าว ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
16 เมษายน 2558
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในงาน Subcon Thailand 2015 หัวข้อ "การบริหารประสิทธิผลเครื่องจักรด้วยระบบ OEE" วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
09 เมษายน 2558
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวได้ด้วยตนเองที่ Link Download ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2558
27 มีนาคม 2558
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 กุมภาพันธ์ 2558
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
   
โซนแห่งนวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างภาคเอกชน หน่วยงานรัฐและเครือข่ายพันธมิตร ชมนิทรรศการ 27 ผลงาน ภายใต้ concept ของ Food Innovation Network (FIN) ท่านจะได้พบกับนวัตกรรมด้านอาหาร งานวิจัยและบริการทั้งจากภาคเอกชนในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยและเครือข่ายนวัต
23 มีนาคม 2558
SME ไทยไม่ควรพลาด! กิจกรรมเปิดบ้าน สวทช. สำหรับภาคเอกชน กลุ่มธุรกิจอาหาร/ การเกษตร/ เครื่องสำอางและอาหารเสริม / SME ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ภาย ใต้ หัว ข้อ “ SME ไทยก้าวไกล...ด้วยนวัตกรรม”
19 มีนาคม 2558
เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าเครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษนานาชาติอำเภอตงกวาง ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
25 กุมภาพันธ์ 2558

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ108