ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0011 thai
 ban0007 thai
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS-2011) คลิกเลย
14 August 2015
ขอเชิญร่วมสัมมนา IC Talk’58 ครั้งที่ 6 เรื่อง “เสริมสร้างความประทับใจของลูกค้าด้วย CRM และ CEM” ในวันพุธที่ 23 กันยายน 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องดอนเมือง 1 โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ
23 July 2015
“สมาคมขอปรับเวลาให้บริการงาน Call Center จากเดิม เป็นให้บริการทุกวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป ”
07 July 2015
ขอเชิญร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิด ฉบับภาษาไทย เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทย เพลงในพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
01 July 2015
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุม่อนเปี๊ยะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
18 June 2015
ดาวน์โหลดเอกสารงานสัมมนาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ Paperless งานสิทธิประโยชน์ด้านการสั่งปล่อยวัตถุดิบ ระบบ RMTS-2011
21 April 2015
ขยายเวลาการผ่อนผันอัตราค่าบริการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 กรณีใบขนเกิน 1 ปี
03 February 2015
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 September 2014
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 September 2014
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 August 2014

Call Center

new number callcenter

 

FAQ108