ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 ban0007 thai
ประยุทธ์ สั่งบีโอไอหาสิทธิประโยชน์สูงสุด ดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 6 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด
21 พฤศจิกายน 2557
BOI ดึง 50 บริษัทจีนศึกษาลู่ทางลงทุน จับคู่ธุรกิจผู้ผลิตยางไทย หวังสร้างมูลค่าเพิ่ม
21 พฤศจิกายน 2557
บีโอไอมั่นใจ ยอดขอลงทุนปี 57 ทะลุ 7 แสนล้านบาท หลังจากช่วง 10 เดือนมีมูลค่า 645,000 ล้านบาท
14 พฤศจิกายน 2557
BOI เชิญชวนนักลงทุนไทยร่วมเดินทางศึกษาลู่ทางการลงทุนในศรีลังกา-มัลดีฟส์ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557
24 ตุลาคม 2557
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การปฏิบัติพีธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2557 8:30-16:00น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพฯ
24 ตุลาคม 2557
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ประชาสัมพันธ์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมที่นี่
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
05 กันยายน 2557

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุน

banner 108for member