ban0001 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วมประกวดเขียนเรียงความหัวข้อ "เมล็ดพันธุ์แห่งความดี" ชิงทุนการศึกษา รางวัลรวมกว่า 75,000 บาท สิทธิพิเศษ! สำหรับบุตรหลานสมาชิกสมาคม
15 กันยายน 2557
ขอเชิญเข้าสัมมนา IC Talk’57 ครั้งที่ 7 เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับสำหรับGen Y ทำงานร่วมกับ Gen อื่นได้อย่างมีความสุข” ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 ณ ห้องดอนเมือง โรงแรมอมารี ดอนเมือง(ถนนวิภาวดีรังสิต)
10 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ขอเชิญสมาชิก ผู้ใช้บริการ และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน "บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)" ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. ณ โรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ จ.ชลบุรี
02 กันยายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพบปะคณะผู้แทนรัฐบาลเอธิโอเปีย วันที่ 14-19 กันยายน 2557
11 กันยายน 2557
ขอเชิญเข้าร่วมเดินทางศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุน ณ ประเทศกัมพูชาและประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 20-24 กันยายน 2557
11 กันยายน 2557
บอร์ดบีโอไอเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์ใหม่ส่งเสริมการลงทุน” เล็งออกมาตรการสำคัญ ช่วยเอสเอ็มอีไทย – ส่งเสริมลงทุนชายแดนใต้
19 สิงหาคม 2557
บีโอไอหนุนนักลงทุนไทยในภาคตะวันออกลงทุนในต่างประเทศ เน้นเจาะกลุ่มประเทศที่เป็นคู่ค้า – ชวนเอสเอ็มอีไทยลงทุนเพื่อนบ้าน
01 สิงหาคม 2557
BOI เชิญสัมมนาในงาน “Thailand Industry Expo 2014" ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องจูปิเตอร์ 9 อาคาร Challenger เมืองทองธานี
05 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ตัวอย่าง Max Stock ที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ สำหรับกิจการ Jewelry ในระบบ RMTS-2011
26 สิงหาคม 2557
ประชาสัมพันธ์งานตัดบัญชีวัตถุดิบ ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้ ดูรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมที่นี่
15 สิงหาคม 2557
แจ้งการเปลี่ยนรหัสเลขที่หนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรและวัตถุดิบ (22/7/57)
22 กรกฎาคม 2557
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ RMTS 2011
13 มิถุนายน 2557

ภาพกิจกรรม

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บบอร์ดเพื่อการลงทุน

banner 108for member