ban0010 thai
ban0002 thai
ban0003 thai
ban0004 thai
ban0005 thai
ban0006 thai
ban0007 thai
 ban0007 thai
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา IC Talk'58 ครั้งที่ 1 เรื่อง "Corporate Culture กับการสร้างบริการ ที่ประทับใจ" ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
13 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เยี่ยมชมโรงงาน “บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 – 12.00 น. จ.ชลบุรี
13 มกราคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม“สมาชิกสมาคมพบปะผู้บริหาร BOI” (BOI & IC Networking) ในวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
08 มกราคม 2558
การผ่อนผันการตัดบัญชีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556
14 มกราคม 2558
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจ จดหมายข่าว ICN พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2558 เท่านั้น
23 ธันวาคม 2557
ขอแจ้งการ Cutoff ระบบ RMTS เดิม และการปฏิบัติงานสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบ ด้วยระบบ RMTS-2011 เริ่ม 1 ตุลาคม 2557 นี้
15 กันยายน 2557
ประกาศ วิธีปฏิบัติสำหรับการตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS เดิม และ RMTS-2011
05 กันยายน 2557
ผู้ใช้บริการที่มีใบขนสินค้าขาออกที่ส่งออกก่อนวันที่ 19 มิถุนายน 2556 ให้เร่งนำมาตัดบัญชีกับสมาคมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 นี้
15 สิงหาคม 2557
ประกาศ แจ้งอัตราค่าบริการ งานเครื่องจักรและงานวัตถุดิบ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
30 พฤศจิกายน 542
ประกาศ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป
05 กันยายน 2557

แนะนำบริการ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FAQ108