ban0001 thai gold1
ban0001 thai gold2
ban0001 thai gold3
ban0001 thai gold5
ban0001 thai gold6
ban0001 thai gold7
  ban0001 thai gold8
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
21 September 2016
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา IC Talk on Tour 2016 ครั้งที่ 4 เรื่อง “ครบเครื่องเรื่องวัตถุดิบ” ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง ทีควอเตอร์ ชั้น2 โรงแรมอีสติน ตัน จ.เชียงใหม่
12 September 2016
ปฏิทินฝึกอบรมและสัมมนาประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2559 คลิกที่นี่
18 August 2016
ประกาศ!!การส่ังปล่อยขอคืนอากรวัตถุดิบเมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันนำเข้า
13 November 2015
"สมาคมสโมสรนักลงทุน IC-Counter Service" บริการที่ปรึกษางาน BOI (บีโอไอ) Consult BOI บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) แบบครบวงจร: สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online): สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการ
14 August 2015
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
21 September 2016
ประกาศยกเลิกการออกหนังสือขออนุญาตส่งเครื่องจักรไปต่างประเทศ (ส่งคืน/ส่งซ่อม) ในระบบ eMT Online และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ Paperless กับกรมศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
22 September 2015
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS-2011) คลิกเลย
01 September 2014
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ eMT Online
13 June 2014
ประกาศ...โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร ด้วยระบบ eMT Online จาก BOI ส่งถึงกรมศุลกากร
13 December 2013

Rental of Computer Centre

banner Comlab OK

FAQ108